Bericht van een zagende huisarts voor Erika Vlieghe

Huisarts Sébastien Vermeulen voelde zich geroepen om via een draadje op Twitter een boodschap te richten naar GEMS-voorzitter Erika Vlieghe. Die had in het VRT-programma de Zevende Dag laten weten dat het gedaan moest zijn met zeuren. Het draadje gereconstrueerd.

Beste Erika ,

Ik schreef vrijdag, na lang aarzelen, een draadje over #longcovid en de COVID aanpak in het algemeen. Daarbij ga ik uit van de stelling dat COVID-19 een endemisch virus zal worden, waarbij we mits vaccinatie, preventie en goede behandelingen de ziekenhuisdruk laag moeten trachten te houden en sterfte te beperken. Dit leek mij vorig jaar toch de initiële doelstelling."

"Als u dit al manifest fout vindt en onderbouwd kunt ontkrachten, negeer dan maar de rest van mijn betoog. Jonge arts zijnde ligt de opleiding nog vers in het geheugen en ik liep 3-4 jaar geleden zelfs even stage op uw afdeling, als 1 van de velen, niet dat u zich mij dus moet herinneren."

"U leek mij toen een bijzonder fijne, vriendelijke dame en bovendien erg bekwaam en graag gezien. Op geen enkel moment is dit dus commentaar op u als persoon en uw capaciteiten, wel op uw adviezen,  beleidsvoorstellen en werking Gems. Ik hoop dat dat mag."

"Een pandemie managen is niet makkelijk, en behelst naar mijn mening een goede langetermijnvisie met oog voor de hele volksgezondheid. Dat is volgens mij heel erg breed."

"Ik richt mij tot u omdat ik aan neem dat u als voorzitter van Gems de algemene consensus van de werkgroep uitdraagt, klopt dat? U bent dus de chef kok van het restaurant; om mijn standpunt te illustreren zal ik dus de (pijnlijke) analogie met de horeca maken."

"Ik tracht dan ook te begrijpen vanwaar deze kille, starre houding vandaan komt. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar ik moet helaas vaststellen dat u eigenlijk niet zo goed kan koken."

"U bent een uitmuntende sommelier, maar weigert zich te laten adviseren over de kruiding van uw eten. U kent alle smaken van rode wijn, maar weet niet hoe uw restaurant in te richten en schilderen. Ook velen van uw collega’s kennen alles van wijn, maar weten niet bij welke groothandel ze de ingrediënten voor de maaltijden moeten bestellen."

"Misschien komt het omdat onze verwachtingen van u te groot zijn. Er is namelijk zo veel onzekerheid dat het soms lastig is beslissingen te nemen. We verwachten als collega artsen en samenleving dan ook een advies voor een geïntegreerde aanpak van uw groep. We verwachten advies voor een korte, keiharde lockdown, als u kunt onderbouwen dat dit alles zal oplossen, met zo min mogelijk collateral damage op lange termijn."

"We verwachten een duurzame aanpak als u ervan overtuigd bent dat we naar een endemische situatie gaan. Net zoals we in een Thais restaurant Thais eten verwachten en geen spaghetti."

Welk menu?

"Maar u durft niet kiezen welk menu u nu wil serveren, dus laat u al uw restaurantmedewerkers mee brainstormen. Zal het Italiaans worden? Chinees? Een brasserie ? Een sterrenzaak? Een gewoon café?"

"Ik zie het concept nog altijd niet en hoor meerdere malen per week iets anders. We verwachten adviesrapporten die doorspekt zijn van referenties, net zoals we in een goed restaurant verse, keurig gecontroleerde (peer-reviewed) ingrediënten verwachten. Maar we blijven op onze honger zitten."

"Het is hoogstens simpele boerenkost en het menu is niet erg divers en onafgewerkt. We verwachten heldere standpunten over het gevaar van aerosol verspreiding vs droplet (want dit hebben mensen echt niet door, als huisarts praat je al eens met mensen)."

"We verwachten heldere gestroomlijnde communicatie van alle leden van uw groep, op een gedoseerde manier en met strategische stiltes. Echter, sommige van uw medewerkers zijn er nog niet uit of ze wel alleen in uw zaak willen werken of ook een flexi-job als TV presentator of Panamarenko kenner erbij willen nemen."

"En overal waar we zitten of komen, krant, op TV of auto..., overal horen we reclame voor uw restaurant. Maar we zijn datzelfde reclamespotje beu: “Binnenkort opent ons restaurant echt officieel! We zijn benieuwd naar de gerechten en smaken, net zoals we snakken naar de creatieve oplossingen in uw adviezen."

Geen berekende risico's

"Waarom zet u de tafels niet alleen buiten als uw interieur nog niet klaar is? Waarom organiseert u geen happy hour voor jonge mensen? Het probleem is volgens mij dat u zelf ook advies geeft vanuit angst en wantrouwen. U durft geen berekende risico’s nemen. U durft niet verrassen met smaken. U durft ook geen echte kok inhuren, omdat u vreest dat zijn manier van koken de mensen wel eens zou kunnen bevallen."

"Daarom trapt u steeds weer op de rem,krijgen we nu al maanden dezelfde,karige gevangeniskost en verpakt u dit het als culinair hoogstaand. U stelt de echte opening van uw restaurant steeds maar uit, omdat u vreest dat we zouden moeten concluderen dat het op een ander eigenlijk veel lekkerder is."

"En de enige kok in uw equipe hebt u aan de afwas gezet. En ook dat is niet voldoende, een goede souschef, specialisten per gang, maitre d’hotel, manager en een goede webdesigner ontbreken nog. Ik weet het, we verwachten veel. Is dat zagen?"
 
"Willen we afspreken dat u eerst in uw eigen restaurant orde op zaken stelt en een helder concept naar buiten brengt, vooraleer u nog langer advies geeft over hoe lang echte restaurants nog dicht mogen? Moest ik dergelijk menu steeds weer voorgeschoteld krijgen, ik vroeg ik mijn geld terug."

"Ik weet dat ik het nu heel scherp stel, maar ik heb zelden zo veel rancune en onmacht gevoeld als nu. En ik ben echt niet alleen, geloof mij. Mijn excuses voor de flauwe analogie."
 
"Smakelijk alvast en benieuwd wat we volgende week weer op ons bord krijgen. Ik leg alvast een Imodium klaar."

Vriendelijke groeten,

Een zagende huisarts

(Sébastien Vermeulen)

> Lees ook: "We moeten stoppen met te veel te zeuren" (Erika Vlieghe)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Sébastien Vermeulen

  02 maart 2021

  Alvast dank voor de inhoudelijke feedback.

 • Jos GEVERS

  02 maart 2021

  Echt een zagevent

 • Bruno DE GENDT

  02 maart 2021

  als ik dit lees, versta ik erika vlieghe nog meer.
  Bruno De Gendt

 • Sébastien Vermeulen

  02 maart 2021

  Beste Marc,
  Dank voor uw reactie, maar zoals ik uitvoerig beschreven heb gaat het niet om de Professor persoonlijk. Leest u de GEMS rapporten?
  Ik haal een hoop argumenten aan, hebt u daar feedback op?

 • Marc DE MEULEMEESTER

  02 maart 2021

  Beste Sebastien ,
  Erika Vlieghe is nog 1 dokter van de Oude Stempel die eerst aan het Belang van de Patiënt en het Algemeen Belang denkt , maar ze wordt geconfronteerd met de echte Machthebbers in ons landje en dat zijn de Politiekers en de Vakbonden die eerst aan hun eigen belang denken en laatst aan het Algemeen Belang !

 • Sébastien Vermeulen

  02 maart 2021

  Beste allen,
  Dank voor zowel positieve als kritische reacties. Ik zie veel inhoudelijk reacties op mijn restaurant vergelijking, echter, dit is louter beeldspraak om volgende zaken aan te kaarten:
  1. Gebrek aan multidisciplinariteit in GEMS.
  2. Gebrek aan langetermijnvisie omtrent COVID in de adviezen van GEMS, wat zich ook weerspiegelt in zeer matige adviesrapporten.
  3. Incoherentie en wirwar van regels, meestal op advies van GEMS en gebrek aan bijsturing op basis van voortschrijdend inzicht.
  4. Warrige, allesoverheersende communicatie en continue mediaoptredens van experten van GEMS.

  Ik neem aan dat Prof. Vlieghe als voorzitter de consensus binnen de groep uitdraagt, vandaar dat ik mij tot haar richt. Ik heb de horeca als beeldspraak gekozen, omdat dit een hot topic is en omdat studies die men gebruikt heeft om sluiting van de horeca te bepleiten van bedenkelijke kwaliteit waren.

  Ik hoor geen reactie op mijn stelling dat COVID-19 een endemisch virus zal worden, waarbij we mits vaccinatie, preventie en goede behandelingen de ziekenhuisdruk laag zullen moeten trachten te houden en sterfte te beperken. Hoe denken jullie hierover?

  Hopende op jullie feedback.
  Een opiniestuk houdt inderdaad het risico in ofwel sterk positieve of negatieve reacties uit te lokken, maar ik ben blij dat ik het onder de aandacht kan brengen. Als ik mijn 4 punten van hierboven zo droog had geformuleerd, had niemand erover gesproken.

  Groeten Sébastien

 • Patrick VANSTEENKISTE

  01 maart 2021

  Ik denk dat het voor Collega Vlieghe vooral moeilijk moet zijn te ondervinden dat zij deze moeilijke problematiek zelfs niet aan haar collegae uitgelegd krijgt, hoe ogenschijnlijk mooi die kritiek ook verpakt moge wezen . Stellen dat "zij eerst in haar eigen restaurant enz...." getuigt niet echt van veel respect, dat zij nochtans verdient. Bovendien sluit zij de restaurants niet, zij en haar collegae geven de adviezen voor zover die op dat ogenblik en in het licht van alle mogelijke steeds veranderende en onvoorspelbare factoren kunnen geformuleerd worden, wel wetende dat alle andere actoren om allerlei redenen wel eens vaker het geweer van schouder veranderen . Kan mij voorstellen dat zij in deze uw bondgenoot is en ook zij veel onmacht, misschien ook hier en daar wat rancune kan voelen ...
  Misschien kan U alsnog een eenvoudig, helder en toch lekker menu voorstellen ?

 • Hendrik Vanlerberghe

  01 maart 2021

  schitterend!

 • Koenraad DE PRAETER

  01 maart 2021

  Je bent echt niet alleen. Schitterende verwoording van de rancune en het gevoel van onmacht tegenover de heilige equipe van de GEMS bij meerdere collega`s.

 • Katrien Bombeke

  01 maart 2021

  Ik sluit me graag aan bij de reactie van collega Swinnen. Met veel respect en dank voor prof. Vlieghe en andere experten voor hun ongelooflijke inzet voor ons allen, daar hou ik mij als overwerkte huisarts aan vast!
  Katrien Bombeke

 • Jan PIRYNS

  01 maart 2021

  Leuk verpakt, maar to the point.

 • Marc DE MEULEMEESTER

  01 maart 2021

  Wel , beste Sergio in wording : zoals je moet roeien met de riemen die je hebt , moet je een dagschotel prepareren met de ingrediënten die op de versmarkt te verkrijgen zijn !
  In feite bedoelt Erika dat ze "dat" gezaag , vanals ge dienen lichtbak aanzet , van : " wanneer mogen wij dit , wanneer kunnen wij dat , kunt gij toveren ?" enz ... KOTSBEU is !
  De beste stuurlui staan aan (lager) Wal , aan den Toog en aan de Zieke Bont !

 • Luc SWINNEN

  01 maart 2021

  Waarde collega

  Ik ben ook arts en ik vind wel dat collega Vlieghe een punt heeft. Wij Belgen en Vlamingen kunnen nogal zagen. Alle belangengroepen zijn zowat gepasseerd en hebben de druk opgevoerd vorige week. Dit moet een enorme belasting zijn. Wij hebben toch ook niet graag dat onze patiënten zelf al hun therapie hebben bepaald wanneer ze naar ons komen. En als er teveel cliënten in een restaurant zitten waar iedereen zijn groenten anders gekookt wil hebben wordt het voor de kok een hele klus. Ik denk dat met een beetje geduld alles wel goed komt en dat de druk op de virologen wel wat mag afnemen. Ik heb er een blind vertrouwen in en zal ze zeker niet nog meer de oren van de kop zagen. Want tegen vrijdag komen de horeca, voetbal, festivalsector en noem maar op toch zeker weer opdagen. Om van partijvoorzitters en politici zelf nog te zwijgen. Laat ons, artsen, vooral collegiaal blijven.
  Met collegiale groeten,
  Dr. L. Swinnen