Bijna 200.000 euro vrijgemaakt voor gezondheid van artsen

Vooral dankzij de aanhoudende inspanningen van de administrateur-generaal van het Riziv, Jo De Cock, maakte het Verzekeringscomité 200.000 euro vrij voor de gezondheid van de artsen. Daarmee is eindelijk de knoop doorgehakt in een dossier dat al 13 jarenlang aansleepte.

Diverse bronnen melden dat Jo De Cock himself voor de doorbraak zorgde, een mooi orgelpunt nu in principe het einde van zijn carrière voorzien is voor juni 2021. Met de hem vertrouwde degelijkheid, de nodige diplomatie en een flinke dosis geduld slaagde de Riziv-topman erin om dit dossier tot een goed einde te brengen. Zowel Arts in Nood als Doctors for Doctors waren hier al lang vragende partij voor.

Eric Boydens (D4D) is dan ook vol lof voor het werk van Jo De Cock en de ambtenaren die dit mee bewerkstelligden: "Het is positief dat het Riziv hier zijn verantwoordelijkheid opneemt. Dat is niet zo eenvoudig, want wie vier artsen bij elkaar zet, krijgt vaak vijf meningen. Voor ons maakt het niet zoveel uit wie welke taken op zich zal nemen in dit initiatief. Iedereen kan in groep bijdragen naast Arts in Nood en D4D. Op dit vlak mag geen spanningsveld bestaan."

Ook dokter Bafort (Arts in Nood) toont zich een tevreden man en zwaait Jo De Cock lof toe. We moeten durven zeggen dat dit akkoord er kwam dankzij het Riziv. "Door de creatieve inbreng van Jo De Cock. Hij suggereerde in een nieuw voorstel dat we niet zouden uitgaan van de verdeelsleutels, maar op de punten waarop we ons moesten toeleggen. Dat zorgde voor de doorbraak. Het geld dat wordt vrijgemaakt, wordt via een protocol verdeeld over beide organisaties."

Dokter Boydens dan weer: "De basisgedachte is eenvoudig: een gezonde arts is goed voor de patiënt. Daarnaast is het van groot belang om te zien wat artsen precies nodig hebben voor hun welbevinden zodat ze optimaal kunnen functioneren. Een instituut voor 'professional health' met focus op gezondheidswerkers verdient zeker een plaats, er bestaan genoeg voorbeelden van in het buitenland. Elk van ons kan op een eigen manier zijn rol invullen in dit verhaal."

Concreet krijgen beide organisaties elk 55.000 euro toegeschoven en nemen de FOD en het RIziv een bedrag vooraf van 72.000 euro om een nulmeting te verrichten op het artsenwerk. Samen dus net iets minder dan 200.000 euro, en dat om te beginnen voor 1 jaar maar met uitzicht op een verlenging.

Beide verenigingen moeten een aantal opdrachten invullen:

 • artsen-intervisiegroepen organiseren
 • doelgroepen sensibiliseren
 • communicatiecampagnes opzetten
 • studiedagen/webinars op het getouw zetten

Nog concreter viseert het project drie domeinen waarvoor telkens een bedrag voorzien is:

Het welzijn van de artsen, ingevuld door

 • 8 webinars (vier Franstalige, vier Nederlandstalige); hiervoor wordt 10.000 euro/organisatie uitgetrokken
 • de wellbeing index, voorafgenomen door het KCE (72.000 euro)

De arts als collega, met

 • aantrekken/opleiden co-artsen in huisartsenkringen en ziekenhuizen
 • ontwikkelen van hulpsystemen
 • hiervoor wordt 20.000 euro/organisatie uitgetrokken

Artsen met concrete hulpvragen

 • netwerkondersteuning
 • controlegroepen in ziekenhuizen en huisartsennetwerken
 • hiervoor wordt 25.000 euro/organisatie uitgetrokken

Arts in Nood is alvast van plan om het dagelijks bestuur uit te breiden en coördinator Koen Matton te versterken met een extra kracht. Voor het directiecomité wordt gezocht naar een tweetalig profiel, liefst iemand die woont in het centrum van België. Meer info bij dr. Michel Bafort (michel.bafort@skynet.be).

 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Raymond VANDEBEEK

  04 december 2020

  Veel respect voor Jo De Cock die met zijn persoonlijke inbreng dit heeft gerealiseerd. Ook voor mijn collega's van Doctors4doctors ,Eric Boydens en Andy De Witte, die zich jarenlang , vrijwillig hebben ingezet om dit dossier te voltooien. Een oefening in geduld, volharding en vertrouwen.

 • Paul DALEMANS

  03 december 2020

  Jo De Cock is de beste manager ooit van het RIZIV. Een man die naast zijn drukke taak ook mensen begrijpt en kan leiden. Proficiat voor Jo De Cock.
  Een ex geneesheer-inspecteur die hem en zijn familie van nabij kent.