Breaking - Balans na 1 weekend nieuw voorschriftmodel: 30% problematisch

In een voorlopige reactie en met het nodige voorbehoud laat de nieuwe voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) Lieven Zwaenepoel, weten dat ‘een hoop anekdotische meldingen binnenlopen waaruit blijkt dat de situatie op het terrein heel divers is, afhankelijk of de voorschrijvers in de buurt het nodige gedaan hebben of niet. De apotheken waar geen noemenswaardige problemen zijn, vormen wel de uitzondering.’

Vanaf 1 februari werd het nieuwe voorschriftmodel verplicht, al signaleerden heel wat artsen al dat de overgangsperiode te kort was om hun stock van papieren voorschriften op te gebruiken. Blijven ze toch onterecht voorschrijven met het oude model, dan dreigen de apotheker en vooral de patiënten zelf daar de dupe van te worden. De apothekers wegens extratijd en -uitleg om patiënten met oude modellen wegwijs te maken, de patiënten omdat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden en zelfs geen terugbetaling dreigen te krijgen. Een stand van zaken enkele dagen na de invoering.

“Ondanks verschillende aankondigingen en gerichte informatie via de gebruikelijke kanalen, is het best mogelijk dat niet alle voorschrijvers goed op de hoogte zijn, alles correct begrepen hebben of zich voldoende voorbereid hebben”, aldus het Riziv onlangs nog. Dat lijkt een understatement.

Steekproeven

“Op basis van enkele steekproeven kan ik meegeven dat naar schatting nog 3 op 10 voorschriften op papier aangemaakt worden ondanks de verplichting om elektronisch voor te schrijven sinds 1 januari. Van de papieren voorschriften is ongeveer een kleine helft niet in orde: geen datum ingevuld, oud model, etc. Ook bij de elektronische voorschriften zijn er overigens nog heel wat euvels. We horen nog steeds dat voorschrijvers mensen zonder papieren bewijs – en dus zonder de noodzakelijk RID-code naar de apotheek sturen”, legt Zwaenepoel uit.

Oorzaken

Naast het feit dat voorschrijvers niet op de hoogte zijn ondanks de herhaalde info, blijkt ook dat hun software geen correcte papieren voorschriften maakt. Uiteraard weigeren artsen ook vlakaf uit principe omdat hun oude voorschriftenboekjes nog niet opgebruikt zijn. Een arts liet ons op onze site weten dat het ‘schandalig’ en ‘niet milieuvriendelijk’ was om het artsenkorps te verplichten om de oude stock massaal te dumpen.

“Blijkbaar is er ook vertraging op de levering van nieuwe voorschriftenboekjes door de plotse vraag bij drukkers”, vermoedt Lieven Zwaenepoel nog. “Paris en gepersonaliseerde voorschriften afdrukken via MyRIZIV blijken goed te werken.”

“Natuurlijk is dit slechts een evaluatie na één weekend met slechts een halve dag courante activiteit en wachtdienst. Pas vandaag en de komende dagen zullen we de situatie op het terrein goed kunnen inschatten”, besluit de voorzitter.

Andere reacties

De steekproeven lijken te worden bevestigd door enkele apothekers die we willekeurig opbelden. “Een dokter laat ons weten dat hij nieuwe modellen besteld heeft, maar die komen pas over drie weken binnen. En dat is slechts één voorbeeld. Het extrawerk waarmee men ons opzadelt, is verschrikkelijk!”, luidt een jammerklacht. “De patiënt is er ook de dupe van.” Nog iemand meldt ons dat artsen wel willen veranderen, maat dat hun printer niet altijd kan volgen.

De Koninklijke Apothekersvereniging Kava bevestigt de vaststellingen van APB: “Het is heel moeilijk om op dit moment een getal of percentage te kleven op de niet-geldige voorschriften, maar tot 30% of meer, afhankelijk van apotheek tot apotheek, voldoet niet aan het nieuwe wettelijke voorschriftmodel. Een collega volgde alles afgelopen weekend rigoureus op en kwam tot die 30%. Dat getal van 30% hoor ik regelmatig terugkomen. Soms meldt men zelfs 50%. Mensen altijd terugsturen naar de arts is geen oplossing.  We hopen dat de minister bereid is om naar onze verzuchtingen te luisteren.”

Het Riziv zou in de loop van de namiddag een mededeling de wereld insturen, zo vernemen we. Benieuwd of en hoe dit wordt bijgestuurd. Bij het Riziv bleek voor een laatste stand van zaken alvast niemand bereikbaar.

Het kabinet De Block wil koste wat het kost vermijden dat de patiënt de dupe is en streeft een pragmatische oplossing na.

Update: enkele uren na dit bericht liet het verzekeringscomité van het Riziv weten dat het de overgangsperiode niet verlengt. Oude voorschriftmodellen hebben dus voorgoed afgedaan. Het herinnert nogmaals aan de nieuwe voorwaarden en drukmogelijkheden van het nieuwe voorschrift.

Ten tijde van het afsluiten van dit artikel adviseerde de GBO (het Franstalige syndicaat van het Kartel) zijn leden om hun voorraden nog niet op te ruimen net omdat het onderwerp nog erg leeft. In contacten met het kabinet De Block luidt de vraag of het aan de professionals is om de schuld op zich te nemen van een slecht geëvalueerde maatregel die vooral leidt tot de gijzeling van de patiënt.

De voorzitter van het APB, Lieven Zwaenepoel, geeft nog toelichting bij een laatste telefoontje: "Er zal enige flexibiliteit bestaan voor een korte periode, zonder Rizivcontrole en met een zekere tolerantie van de ziekenfondsen om patiënten die een verkeerd voorschrift hebben, te vergoeden."

Maar hij waarschuwt: "de wet is de wet". "Als de apotheker vindt dat de voorschrijver niets doet om te voldoen, zal hij de patiënt terugsturen naar zijn arts met zijn voorschrift."

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Nikolas DEFORCHE

  06 februari 2020

  waarom niet RID code (of zelfs gewoon het voorschrift) op centrale databank en bij de apotheek ontsleutelen door de Id van de patiënt? Scheelt een hoop papier...

 • Els WILLEMS

  03 februari 2020

  Reeds 2 dagen van de 5 gewerkte dagen ehealth niet werkzaam. Dan maar iedere patiënt naar huisarts sturen om voorschriften, want de behandeling moet dringend gestart worden. En enkel de huisarts kan nog handgeschreven voorschriften schrijven. Is zeer goedkoop voor iedereen , 2 consultatie s voor een voorschrift. Wat met de wachttijd van de patiënt, de werkdruk voor de huisarts, en de terugbetaling voor het RIZIV. We zijn heel goed bezig!

 • Mario DEKENS

  03 februari 2020

  Beste Dirk, vergeef mij mijn onwetendheid, ik dacht dat het systeem zo was ontwikkeld dat de apotheker via de 'cloud' de elektronische gegevens van het voorschrift met de identiteitskaart kon uitlezen...Mvg Mario

 • Dirk VAN DEN ABEELE

  03 februari 2020

  Beste dokter Mario Dekens, misschien moet u zich eens beter informeren. De apothekers kunnen de electronische voorschriften al héél lang uitlezen. Ik sta open voor uw uitleg hoe we in de apotheek een barcode kunnen inlezen die niet meegegeven wordt. Helderziende zijn we spijtig genoeg nog steeds niet

 • Mario DEKENS

  03 februari 2020

  "We horen nog steeds dat voorschrijvers mensen zonder papieren bewijs – en dus zonder de noodzakelijk RID-code naar de apotheek sturen”, legt Zwaenepoel uit". Tiens... ware het niet gemakkelijker geweest dat de software bij de apothekers eindelijk eens op punt zou staan zodat ze de elektronische voorschriften zouden kunnen uitlezen ? Nochthans hebben ze reeds ruimschoots de tijd gehad om dit in orde te maken, dan was er voor de artsen/patiënten die elektronisch voorschrijven - ook op huisbezoek - geen enkel probleem !