Brevethouders acute geneeskunde krijgen eindelijk sociaal statuut

Een dossier dat al een hele tijd meegaat, is dat van de 'acutisten' of zij met een Brevet acute geneeskunde (BAG). Met een 002-nummer dus. Deze artsen hebben geen recht op een sociaal statuut wegens niet erkend als huisarts zoals diegenen met een 003- of 004- of 005- 006-nummer. Het detail in de wetgeving dat het voor hen onmogelijk maakte om van het sociaal statuut te genieten, werd nu aangepast.

Er was immers geen activiteitsdrempel voorzien voor hen in de vorm van een bedrag van terugbetalingen van prestaties. Men stelde voor om het KB te wijzigen en voor hen een activiteitsdrempel in te voeren, uitgedrukt in een minimum- terugbetalingsbedrag van de gefactureerde prestaties in natura, d.w.z. identiek aan dat van de specialist in acute geneeskunde (25.000,00 euro/ 12.500 euro).

Om deze dossiers op een gelijkwaardige manier te kunnen behandelen vóór deze wijziging van het koninklijk besluit, werd de medicomut om advies gevraagd. Volgens de huidige gelijkstellingsprocedure wordt de drempel van > 25.000 euro automatisch bereikt bij een minimum van 13 uur en > 12.500 euro bij een minimum van 6,5 uur. Aan de dienst zelf wordt overgelaten om de KB-wijziging pro-actief in de praktijk te voorzien, zodat de administratieve last voor de doelgroep zoveel mogelijk beperkt wordt.

Momenteel zijn 44 BAG's nog niet erkend, van wie 15 met een profiel > 25 000,00 euro en 6 met een profiel > 12 500,00 euro.

"Het gaat dus maar om een handvol mensen, maar er zijn interessante cases bij zoals dat van een man van 63. Hij had geen recht op een sociaal statuut omdat hij tewerkgesteld was in een spoedgevallendienst", aldus Marc Moens (Bvas).

Initiatief ASGB/Kartel

Het aangehaalde geval werd eigenlijk al geschetst door het ASGB/Kartel, dat aangeeft dat dit dossier deze wending kreeg nadat het hierover het Riziv had aangeschreven.

"Er zijn ons inziens niet veel spoedgevallendiensten in ziekenhuizen die kunnen functioneren zonder deze BAG-artsen", luidde het in de brief.

Om recht te hebben op een Riziv-sociaal statuut moet men een erkenning hebben in de “respectieve beroepsgroep”, aldus het KB van 5 mei 2020. Hieronder verstond het Riziv een erkenning als huisarts of specialist of in het bezit van een erkend stageplan.

In de bewuste  brief van 17 augustus 2021 heeft het ASGB/Kartel laten weten aan het Riziv dat men dit niet ‘te letterlijk’ mag interpreteren. Anders zouden bv. BAG-artsen uit de boot vallen voor een sociaal statuut, terwijl zij wel degelijk over een specifieke erkenning beschikken en er ook specifieke nomenclatuur voor hen bestaat.

Het verzoek van ASGB/Kartel werd afgelopen maandag (29 november 2021) ook gehoord, aldus het syndicaat. Vandaar dat de medicomut het licht op groen zette om het KB van 5 mei 2020 aan te passen én in afwachting daarvan de BAG-artsen te assimileren voor het sociaal statuut van 2020.

Voor andere artsen met Rizivnummer 009 heeft de voorzitter van de NCAZ verdere studie van de problematiek beloofd.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.