Artsensyndicaten, mutualiteiten, Riziv en Domus Medica bekijken vergoeding voor teleconsultatie (update)

In de Algemene Raad van het Riziv heeft de Bvas aangedrongen op een budget om artsen te vergoeden voor de telefonische triage en anamnese van patiënten met symptomen van een vermoedelijke besmetting met het coronavirus. Dat is nodig omdat zo’n teleconsultatie een gewone raadpleging of huisbezoek vervangt en de arts er veel tijd voor moet uittrekken.

Tijdens de periode van uitzonderlijke maatregelen voor het indijken van de coronapandemie kan een arts een getuigschrift verstrekken op basis van een telefonische anamnese in plaats van een fysiek onderzoek. Voor de Bvas is het duidelijk dat artsen daarvoor ook vergoed moeten worden. Op vraag van de Bvas zal de Technisch Geneeskundige Raad, die bevoegd is voor de nomenclatuur van medische verstrekkingen, een concreet voorstel overmaken aan minister De Block.

Niet-voorziene budgettoename

Als de aanpak van de pandemie leidt tot een stijging van het aantal gewone consultaties zijn ook daarvoor meer middelen nodig. Het zou onaanvaardbaar zijn de artsen op het einde van het jaar aansprakelijk te stellen voor een niet-voorziene budgettoename die toe te schrijven is aan de coronapandemie. Extra middelen zijn ook nodig voor de toename van spoedopnames, van klassieke hospitalisaties en van de testen om Corona op te sporen.

Tot nu toe heeft de federale regering nog geen extra budget voor de medische aanpak van COVID-19 heeft aangekondigd. In andere getroffen landen gebeurde dat wel al - maar wij zitten met een regering in lopende zaken, red.

Inmiddels heeft premier Sophie Wilmès de artsen en het medisch personeel bedankt voor de reeds geleverde inspanningen bij de aanpak van COVID-19. De Bvas waardeert dat gebaar maar had liever precieze informatie gekregen over de Europese groepsaankoop van beschermingsmateriaal (FFP2-mondsmaskers, beschermingspakken, veiligheidsbrillen). Wanneer het materiaal in ons land geleverd zal worden en in welke hoeveelheden blijft nog steeds een groot vraagteken.

Zonder beschermingsmateriaal stijgt het risico op verdere verspreiding exponentieel, waarschuwt Bvas-voorzitter dr. Philippe Devos.

Intussen werd ons gesignaleerd dat Domus Medica samen met het RIZIV, de artsensyndicaten en de mutualiteiten bekijkt hoe huisartsen vergoed kunnen worden voor een telefonische consultatie. Zowel de artsensyndicaten als de mutualiteiten zijn niet weigerachtig om samen een oplossing uit te werken. Op die manier wordt het vele extra werk van de huisartsen ook correct gewaardeerd.

> Lees ook: Gentse huisartsen: souplesse bij arbeidsgeschiktheidsattesten

Lees ook: Corona - Armageddon of bullshit?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.