Bvas: herverdeel 19,5 miljoen uit index naar automatische eGMD-verlenging

De Bvas wil 19,5 miljoen euro uit de index reserveren voor automatische verlenging van eGMD. Het grootste artsensyndicaat is het niet eens met het voorstel van andere syndicaten om het GMD-honorarium gespreid te betalen. Het wil dat de eenmalige betaling behouden blijft.

De automatische verlenging van het eGMD zonder patiëntencontact brengt een jaarlijkse meeruitgave van 19,460 miljoen euro met zich mee, die vanaf 2020 begroot moet worden. Het directiecomité van de Bvas heeft dinsdag het licht op groen gezet om een deel van de indexmassa hiervoor opzij te zetten.

De automatische verlenging zonder contact met de patiënt komt vanaf 2020 neer op een recurrente meeruitgave van 19,460 miljoen euro, maar er is geen bijkomend budget voorzien om dat te financieren. Daarom besliste de Bvas om een deel van de indexmassa voor alle artsen met voorrang hieraan te besteden, wat dus eigenlijk neerkomt op een herverdeling naar de huisartsen.

Vanaf 1 januari 2021 zal het elektronisch globaal medisch dossier (eGMD) via MyCareNet de enige financieringsbron worden voor het GMD-beheer om de uitbetaling administratief eenvoudiger en transparanter te maken. Dat betekent dat er in 2021 een voorafbetaling van de GMD-honoraria zal gebeuren op basis van het aantal patiënten met GMD dat de ziekenfondsen eind december 2020 zullen hebben opgelijst.

Niet gespreid uitbetalen
Onafhankelijk van het feit of er in 2021 een contact was (consultatie en/of huisbezoek) zal dit bedrag aan GMD-honoraria op een nog te bepalen datum in 2021 aan de betrokken huisartsen overgemaakt worden. Bvas is het niet eens met het voorstel van andere syndicaten om het GMD-honorarium gespreid te betalen en staat dus op het behoud van een eenmalige betaling.

Met deze beslissing van het directiecomité wil de Bvas haar engagement tegenover de huisartsen waarmaken. Het principe van een automatische verlenging zonder contact is voor de BVAS immers van essentieel belang, net zoals administratieve vereenvoudiging en transparantie rond het GMD, menen voorzitter Philippe Devos en zijn ondervoorzitters Dirk Scheveneels en Luc Herry.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.