"Bvas is wel degelijk representatief"

“Beroepsorganisaties zijn vandaag niet meer representatief”, liet Brieuc Van Damme onlangs optekenen in Medi-Sfeer (1). Van Damme zag in zijn korte carrière als directeur-generaal van het Riziv naar eigen zeggen uitsluitend “mannelijke en blanke” syndicalisten de revue passeren. Bvas zet enkele kanttekeningen bij die uitspraak.

In Medi-Sfeer verscheen onlangs deze opmerkelijke analyse van Brieuc Van Damme: “Het artsenberoep is enorm vervrouwelijkt de voorbije decennia. Noem mij één syndicalist die vandaag nog actief is, in de hoogste organen van het Riziv zetelt en die geen man of niet blank is.” Volgens Van Damme, de recent aangestelde directeur-generaal van het Riziv die begin 2022 zijn functie alweer neerlegt, is dat geen gezonde situatie.

"Bvas betwist niet dat vrouwelijke en jonge artsen minder staan te trappelen om een mandaat als toponderhandelaar op te nemen", reageert het artsensyndicaat. "Dat heeft vooral te maken met het feit dat Bvas, door een ontoereikende overheidsfinanciering, niet beschikt over vrijgestelde artsen die zich volledig op hun syndicale werk kunnen concentreren. Onze mandatarissen staan volop in het actieve leven. Hun inzet voor de beroepsverdediging weegt vaak zwaar door op hun privé- en beroepsleven."

Vrijwilligersstatuut

Het statuut van vrijwilliger is nu eenmaal niet bevorderlijk voor een vlotte doorstroming van jonge en vrouwelijke artsen naar onze bestuursorganen, heet het. "Ook de wildgroei aan vergaderingen en een vergadercultuur in de overlegorganen die allesbehalve inclusief is, zijn daar niet vreemd aan. Vrouwen zijn daardoor overigens ook ondervertegenwoordigd aan de top van het Riziv en de FOD Volksgezondheid."

Er gloort trouwens hoop aan de horizon, want "Bvas mag steeds meer jonge en vrouwelijke artsen tot haar leden rekenen. Dat maakt ons uiteraard wel degelijk representatief, voor alle artsen. Sommigen van hen stoten overigens nu al door naar onze raden van bestuur en vertegenwoordigen ons op topniveau."

Voorzitter Luc Herry betreurt dergelijke "gratuite uitspraken als die van Van Damme waarmee niemand gebaat is." Wat wel zou helpen volgens de Bvas-voorzitter is een betere financiering van de artsensyndicaten door de overheid. Ook de exponentiële toename van vergaderingen terugdringen, zal bijdragen tot een betere work-life balans voor vrouwen én mannen.

(1) Het citaat werd aangehaald in MediSfeer maar is afkomstig van een interview dat verscheen in het magazine van Zorgnet-Icuro, Zorgwijzer. (red).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • lieselot de vos

  25 oktober 2021

  Dus de vaak zelfstandige artsen vragen bij monde van hun voorzitter subsidies van de overheid om hun syndicale acties te financieren?
  Totaal van de pot gerukt. Brieuc Van Damme heeft overschot van gelijk, de artsen binnen het RIZIV zijn niet meer representatief.
  Waarom vraagt BVAS geen lidgeld aan haar leden om zo mandatarissen te financieren?

 • Wouter Arrazola de Onate

  21 oktober 2021

  Nuttig en makkelijk voor iedereen zou zijn als BVAS ook cijfers transparant maakt van hoeveel oudere en jongere en vrouwelijke artsen tot hun leden behoren, en hoe veel leden ze in totaal hebben. Er zijn zowat 40.000 artsen in ons land.