Collectieve overeenkomst standstill supplementen – visie Kartel

Vandaag bereikte het Nationaal Paritair Comité Artsen-Ziekenfondsen (NPCAZ) een akkoord over een standstill van de supplementen. Ook het Kartel keurde de finale tekst goed rond de standstill. Het verduidelijkt zijn standpunt.

Er zitten zeker goede elementen in, al betreuren we een aantal gemiste kansen, luidt het.

Het akkoord geldt voor 1 jaar en zal worden geëvalueerd door de onderhandelende partijen in de context van compenserende maatregelen voor inflatie én gederfde inkomsten door deze standstill. Vele kosten worden nu niet gedekt door de overheid en de enorme inflatie brengt artsen en ziekenhuizen extra in de financiële problemen. "Supplementen zijn dus vaak een noodzakelijke maatregel om ziekenhuizen financieel boven water te houden", weet Kartelvoorzitter Thomas Gevaert.

Goedkeuring medische raden bij wijziging afdrachten

"Op onze vraag werd Art 155 afgedekt met paragrafen 3 en 4, waardoor een wijziging van afdrachtenregeling op de honoraria enkel kan mits goedkeuring van de medische raden."

Excessieve outliers

Anderzijds stelt het Kartel vast dat zijn vraag om te convergeren naar eenzelfde basispercentage voor alle ziekenhuizen, geblokkeerd werd door de Brusselse en Waalse ziekenhuiskoepels, "waardoor de ongelijkheid tussen ziekenhuizen blijft bestaan, en collega’s die weinig tot geen supplementen vragen mee delen in het imagoverlies door enkele excessieve outliers. De ziekenhuizen met historisch hoge supplementenpercentages worden met deze regeling dus bevoordeeld. We blijven ijveren om dit de komende jaren te nivelleren."

Wat het Kartel eveneens betreurt, is dat geen enkele stap gezet werd naar meer transparantie tegenover de patiënten (maar ook niet tegenover de artsen). "Patiënten hebben recht om te weten waar extra kosten voor dienen, artsen hebben recht om te weten waar extra afdrachten en supplementen binnen het ziekenhuis worden aangewend. De minister zou hiervoor nog een wetgevend initiatief voorzien. We zullen zien hoe concreet dit wordt. Zolang supplementen in procenten in plaats van in euro worden uitgedrukt zal dit een maat voor niets blijven."

En de Kartelvoorzitter besluit: "We danken de partners rond de tafel voor de constructieve houding en we blijven de komende maanden en jaren nauw volgen hoe dit dossier billijk wordt ingepast in de ruimere hervormingsplannen van de minister."

> "Ziekenfondsen gooiden supplementen op één hoop" (artsensyndicaten)

> Maximutarieven ereloonsupplementen bevroren (Vandenbroucke)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.