De Block haalt mist weg rond designerdrugs

Vandaag verscheen het KB in het Staatsblad dat designerdrugs illegaal maakt, met een duidelijke omschrijving, een zwarte lijst. Dit jaar vielen er in de eerste helft alleen al zes doden door designerdrugs, evenveel als de afgelopen vijf jaar.

Opioïden lagen al onder vuur wegens een alarmerende stijging van het gebruik, gesignaleerd door de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle. Volksgezondheid wijt de doden onder meer aan de verspreiding van synthetische vormen van pijnstillende producten die alleen gebruikt mogen worden om een patiënt te verdoven tijdens operaties. De Block: "Het gaat dan om fentanyl of cocaïne, cannabinoïden." Voorheen bestond er immers alleen een lijst van verboden stoffen die producenten met slechte bedoelingen vlot konden omzeilen door de samenstelling van hun designerdrugs lichtjes te wijzigen. Door nu de samenstellende chemische substanties expliciet te vermelden, wordt het veel moeilijker om wettelijk buiten schot te blijven. Ook voor nog te ontwikkelen designerdrugs. Bovendien krijgen politie en douane nu veel meer armslag om meteen op te treden.

Maggie De Block : “We moeten tragische situaties zoals overdosissen of verslavingen vermijden. Door de molecule telkens te veranderen zoals dat nu gebeurde, weten gebruikers en de medische wereld niet meer wat werd ingeslikt. Komt nog bij dat men dit soort drugs als zeer attractief voorstelde, met ronkende namen als ‘Pink Panther’, ‘Green Beans’ en dergelijke.”

De minister vergeleek haar wetgevende aanpak ‘ten gronde’ met wat voordien gebeurde: “Als het over auto’s zou gaan: in plaats van elk merk apart op te sommen, hebben we het nu over voertuigen met drie of vier wielen en een stuur.”

Online-apotheken

We meldden eerder al dat online-apotheken hier een nefaste invloed op hebben. De minister maakt zich evenwel sterk dat ze nu proactief optreedt met deze regeling en dit initiatief het pad kan vrijmaken om te ageren tegen deze apotheken. Al weet iedereen dat minstens ook een Europese en zelfs mondiale aanpak hier pas echt soelaas kan bieden. “We werken ook aan een early warning systeem: het WIV kan een alarm doorgeven naar andere landen om netwerken op te rollen”, pareert de minister ook deze opmerking.

Naast die strengere aanpak voor designerdrugs is het uiteraard wel de bedoeling dat deze verdovende medicatie ter beschikking blijft van het reguliere circuit.

In het KB wordt ook het poortje gedicht dat tot de zogenaamde ‘vloeibare xtc’ leidde door GBL, de kern daarvan, te verbieden (mits uitzonderingen voor de industrie).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.