Deze artsen en structuren moeten Vlaamse gezondheidszorg op de kaart zetten (Wouter Beke)

Wouter Beke sprak Marc Moens aan niet alleen als "a man of all seasons” - de ondertitel van het congres om hem te huldigen, maar ook als 'a man of all decades”. Dat mag immers wel met 40 jaar op de teller in het overleg. Hij schetste het Vlaamse frame voor gezondheidszorg dat na de zesde staatshervorming ontstond.

“Voor iemand als ikzelf, 45 jaar, wil dat zeggen dat ik, wat de vertegenwoordiging van artsen betreft, eigenlijk maar één man gekend heb." Hij verwees ook naar generatiegenoot Guy Tegenbos die ongeveer even lang de gezondheidszorg volgde, en uiteraard naar de al decennialang lopende discussie of we de gezondheidszorg nu verder moeten defederaliseren, dan wel herfederaliseren. Dat laatste zou zijn als tandpasta terug in een tube proberen te krijgen, citeerde hij diezelfde Tegenbos. “Ik weet niet of u dat ooit al eens geprobeerd heeft, maar dat is meer 'gesmos' dan iets anders. Maar meer wil ik daar nu niet over zeggen,” hield hij zich verder op de vlakte.

Vlaamse Raad met artsenvertegenwoordigers

Minister Beke sneed dan de enorme veranderingen aan in die 40 jaar in de gezondheidszorg. Met aandacht voor de integratie die zich langzaam maar zeker voltrekt tussen welzijn en gezondheid (‘cure en care’). Op die veranderingen wil de Vlaamse overheid anticiperen. In 2008 is het ad-hocoverleg geëvolueerd naar een strategische adviesraad (SAR). In 2019 startte de Vlaamse Raad WVG (Welzijn, Volksgezondheid, Gezin).

Die raad verleent niet alleen advies, maar vormt ook een overlegorgaan. De Vlaamse Raad bestaat uit vier kamers. Een intersectorale, een voor de Vlaamse sociale bescherming en mensen met een handicap, een derde kamer is die voor gezondheid en een vierde voor gezin en kinderwelzijn.

De kamer gezondheid wordt voorgezeten door professor Tom Balthazar, ondervoorzitter is dokter Dirk Ramaekers. Vertegenwoordiger van de Bvas is dokter Eric Wyffels, stipte Beke aan.

De Vlaamse structuren liggen voor gezondheidszorg na de zesde staatshervorming in hun plooi. Er is het Vasgaz (Vlaams Agenschap Samenwerking Gegevensdeling tussen Actoren in de Zorg), het VIKZ (kwaliteit) en Vivel (eerste lijn, met directeur en huisarts Caroline Verllinde). Met dit kader wil Wouter Beke aan de slag om te overleggen met de federale overheid.

Eén constante

Dat er de afgelopen 40 jaar enorm veel is veranderd in de (Vlaamse) gezondheidszorg, is duidelijk, maar er was één constante, besloot Wouter Beke. Onze regio mag fier zijn op de manier waarop onze zorg en ons welzijn worden georganiseerd. Niet alleen wegens dit frame van de overheid, maar ook en vooral omdat hier mensen als professional actief willen zijn met bijzonder grote toewijding. Niet alleen als professional, ook als vrijwilliger. En dat om de beste zorg te geven met de grootst mogelijke kwaliteit tegen de scherpste prijs voor zoveel mogelijk mensen."

"Dat was 40 jaar geleden zo en nu nog steeds. En dat is ook de ambitie voor de toekomst."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.