Deze man overleefde 16 federale gezondheidsministers

Frank Lippens’ jarenlange indrukwekkende carrière in de gezondheidszorg liep ten einde. Dat leidde tot een boek met bijdragen over thema’s waarmee hij zich de voorbije jaren bezighield. Tijdens die loopbaan overleefde hij niet minder dan 18 wissels van federale gezondheidsministers (sommigen voerden een bisnummertje op).

Het was uitdrukkelijk niet de bedoeling om van het afscheidsboek een ‘liber amoricum’ van te maken, maar het themalijstje oogt alvast indrukwekkend.

We pikken er enkele uit die vooral de ziekenhuiswereld en de specialisten na aan het hart liggen. In het voorwoord door minister Maggie De Block komt alvast de spoedgevallenzorg naar voren. Ook de streekziekenhuizen lagen hem na aan het hart.  

Wat die spoed aangaat, levert Prof. dr. Jean Bernard Gillet een boeiend artikel waarin hij ook lessen voor de toekomst schetst. Beiden deelden de bezorgdheid om de spoed te bemannen met goed opgeleide verpleegkundigen en artsen die met redelijke uren werken. “De wacht op de spoeddienst mocht niet beschouwd worden als een straf voor de specialisten in opleiding.” Verder stipt Bernard Gillet de “complexe maar boeiende periode” aan van 2003 tot 2011 waarin ze samen in het project 112 actief waren en een multidisciplinaire benadering trachtten te realiseren.

Iets concreter nog is de bijdrage van Peter De Becker, lid van de informele groep kleine performante ziekenhuizen waartoe ook het ziekenhuis Deinze behoort van Lippens: “Is er nog plaats voor de perifere streekziekenhuizen in de toekomst?” is de hamvraag. Volgens De Becker zeker: “De recente accreditatiegolf en kwaliteitsindicatoren tonen aan dat er geen verschil is tussen kleine en grote ziekenhuizen”. Toch ziet hij een aantal bedreigingen. De financiële performantie wordt volgens hem vaak bepaald door de aanwezigheid van zware medisch-technische diensten, zelden aanwezig bij de kleintjes. “Grote financiële besparingen kunnen eerder gebeuren in deze dure diensten en in de afbouw van overconcentratie van bedden in centrumsteden”, suggereert De Becker.

“Het geheel is meer dan de som van de delen. Een maatschappelijke mozaïek van boeiende sectoren in de gezondheids- en welzijnssector. 1979-2019.” Samenstelling: Frank Lippens. Skribis, 2019, 222p.. ISBN 9789492944511

 

           

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.