Hoge supplementen zetten verzekering DKV aan tot uitsluiting 33 ziekenhuizen

DKV stelde vast dat een aantal ziekenhuizen hun supplementen meer verhoogden dan in het contract van geprivilegieerd verzekerd ziekenhuis (hospitalisatieverzekering DKV Hospi Select) voorzien was. Dus sloot de marktleider 33 van die ziekenhuizen uit die geprivilegieerde contracten  uit sinds begin dit jaar.

Volgens de verzekeraar is het een absolute must om de ereloon- en kamersupplementen onder controle te houden. De kosten voor ereloon- en kamersupplementen gaan immers al enkele jaren in stijgende lijn. “Ze maken de ziekenhuisfacturen voor de patiënt steeds zwaarder en verhogen zo de druk op de verzekeraars om deze kosten te dekken. Deze voortdurende stijging brengt de duurzaamheid van de gezondheidszorg als geheel in het gedrang”, aldus directielid Birgit Hannes.

Netwerk partnerziekenhuizen

Twee jaar geleden lanceerde DKV net daarom een nieuwe hospitalisatieverzekering, met een markt die in 3 jaar tijd een stijging van de ereloonsupplementen met 10% liet optekenen: de leden zijn ziekenhuizen die de evolutie van de ereloonsupplementen stabiel houden ten opzichte van de Riziv-tarieven. Ze  houden de evolutie van de supplementen gelinkt aan de individuele kamer in lijn met de consumentenprijsindex.

Bij de lancering van deze nieuwe DKV Hospi Select-formule werden alle ziekenhuizen van meet af aan als partners beschouwd. Jaarlijks evalueert DKV om te bepalen welke ziekenhuizen nog steeds voldoen aan de voorwaarden om deel te maken van het netwerk. Volgens de meest recente evaluatie van DKV voldoen in totaal 33 ziekenhuizen niet langer aan de criteria van partnerziekenhuis en zij maken sinds 1 januari 2020 niet langer deel uit van het netwerk.

Drie criteria samen

De verzekeraar benadrukt dat deze herziening geen gevolgen heeft voor de overgrote meerderheid van zijn klanten. De verandering zal enkel gevolgen hebben voor wie een DKV Hospi Select-polis afsloot na 1 januari 2018, die zich laat opnemen in een ziekenhuis dat niet langer deel uitmaakt van het netwerk van partnerziekenhuizen en die in dit niet-partnerziekenhuis, bewust kiest (omwille van het comfort) voor een éénpersoonskamer. Enkel wanneer aan deze drie criteria tegelijk wordt voldaan, moeten de betrokken klanten 20% van de door het ziekenhuis in rekening gebrachte ereloon- en kamersupplementen zelf betalen.

Daarnaast herinnert DKV er nog aan dat in alle Belgische ziekenhuizen, of ze nu partner zijn of niet, geen ereloon- of kamersupplementen in rekening worden gebracht bij een ziekenhuisopname in een tweepersoonskamer of een eenpersoonskamer wegens medische noodzaak.

Beheersen supplementen

De supplementenevolutie beheersen is een gedeelde verantwoordelijkheid, besluit DKV als marktleider in een sector die zwaar onder druk staat. “Voor een groot aantal ziekenhuizen bleek dat niet mogelijk. Algemeen gesteld blijven ereloonsupplementen immers een wezenlijk deel uitmaken van de ziekenhuisomzet, en zijn ze levensnoodzakelijk voor een correcte werking. We blijven ons inzetten voor overleg met alle belanghebbenden en duurzame oplossingen te vinden voor de financiering van de gezondheidszorg in België,  die bovendien kwalitatief en voor iedereen toegankelijk moet blijven."

> Lees ook: "Dit bewijst dat ziekenhuizen supplementen de hoogte injagen" (Marc Moens)

> Lees ook: "Weldra overleg met DKV" (Margot Cloet, Zorgnet-Icuro)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Pieter WILLAERT

  10 januari 2020

  Let wel dat een ziekenhuis dat zijn supplementen op eenpersoonskamers verhoogt van 100 naar 110% op de ‘zwarte lijst’ van DKV komt, maar een ziekenhuis dat ‘braaf’ op 200% supplement blijft wel tot de goeien wordt gerekend...

 • Jo LEYSEN

  10 januari 2020

  Voor alle duidelijkheid: ook als een ziekenhuis het percentage van de ereloonsupplementen niet aanpast, kan het geschrapt worden door DKV, gezien het hier een mathematisch model betreft.
  Als het totaal bedrag aan supplementen meer dan 1% stijgt in een ziekenhuis met ereloonsupplement van 100% en het totaal bedrag van supplementen stijgt met minder dan 1% in een ziekenhuis dat 300% supplement vraagt, dan schrapt DKV het eerste ziekenhuis en werkt het gewoon verder met het tweede ziekenhuis. Begrijpe wie kan. Toen hierover uitleg gevraagd werd bij DKV, gaven ze zelf toe dat dit een onbegrijpelijk systeem is opgelegd vanuit het Duitse moederbedrijf.

  Jo Leysen, vertegenwoordiger Eleyas bvba, gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout

 • Herbert ROOIJAKKERS

  10 januari 2020

  Ik denk toch niet dat de tariefen van de riziv codes voor ingrepen door specialisten etc elk jaar zo enorm stijgen; -er is elk jaar maar een minimale indexering-; komt de tariefverhoging niet door de overigen kosten die worden aangerekend door de ziekenhuizen en niet de specialisten ???