Domus Medica: codeer verdachte gevallen corona in EMD

Domus Medica heeft een team samengesteld dat de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet zal opvolgen, vooral om de vele vragen vanuit het veld naar de FOD Volksgezondheid en de crisiscel over te brengen. Vanuit de FOD Volksgezondheid was er ook een duidelijke vraag om met de huisartsenverenigingen een directe communicatielijn te hebben. 

Gisteravond was er een eerste overleg met deze crisiscel in aanwezigheid van prof. dr. Marc Van Ranst. Een belangrijk agendapunt: het ontbreken van effectief beschermingsmateriaal, ook al enkele keren gesignaleerd op onze site. Hierover liepen bij Domus Medica al vele vragen binnen, en is duidelijk de hoofdbezorgdheid van vele huisartsen.

Europese groepsaankoop mondmaskers geen onmiddellijke oplossing

Bij het overleg is bevestigd dat de beschikbaarheid van afdoend beschermingsmateriaal (mondmasker, handschoenen, bril en schort) een probleem is. Het meeste materiaal wordt in China geproduceerd en wordt niet meer geëxporteerd maar gebruikt voor lokale problemen. Er is bevestigd dat de overheid zal deelnemen aan een Europese tender voor de aankoop van mondmaskers. 

Aangezien dit geen onmiddellijke oplossing is, zal nu worden bekeken hoe het beschikbare beschermingsmateriaal, nog aanwezig in België, op een zo optimaal mogelijke manier bij de huisartsen kan terechtkomen, aldus Domus Medica. "Huisartsen staan in de eerste lijn in het meest directe contact met patiënten die besmet zijn en dit zowel tijdens de dagzorg als wachtdiensten."

Verwijzen naar het ziekenhuis
"Zolang er geen adequaat beschermingsmateriaal voor de huisartsen beschikbaar is, is de afspraak om verdachte gevallen waarop corona getest moet worden, naar een ziekenhuisdienst door te verwijzen en dit steeds volgens de richtlijnen zoals aangegeven door Sciensano en na contactname met de Dienst Infectieziektebestrijding."

Hier vindt u de meldingsprocedure en de nummers van deze Dienst Infectieziektebestrijding.

Registratie en coderen in EMD
Om de epidemie achteraf te kunnen analyseren, vraagt Domus Medica om patiënten die voldoen aan de definitie van een verdacht geval, te coderen in het EMD zodat achteraf het verloop opgevolgd kan worden. Het betreft ICPC-2 code A77 en ICD-10 code B34.2. Noteer via de 3BT Thesaurus ‘coronavirus infectie’ bij een bevestigde infectie, de code volgt dan automatisch. 

Volgende week staat een vervolgoverleg gepland met de crisiscel van de FOD Volksgezondheid, mede op hun vraag om huisartsen nauw te betrekken bij een correcte en efficiënte aanpak van het coronavirus.

Domus Medica heeft een centraal e-mailadres waar u terechtkan met vragen over het coronavirus: corona@domusmedica.be. 

> Lees ook: "Aan ons om paniek bij de bevolking te bezweren"

> Lees ook: Bvas dringt aan op voldoende en gratis beschermingsmateriaal

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.