Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken: overtuigende resultaten (Riziv)

Vandaag lopen er in België 12 proefprojecten om geïntegreerde zorg voor chronische patiënten te ontwikkelen. Volgens het Riziv boeken ze overtuigende resultaten, in die mate dat ze verlengd werden tot 2022 door het Verzekeringscomité. Een stand van zaken.
De patiënt moet de mogelijkheid aangeboden krijgen om de controle zelf in handen te nemen, is de filosofie achter de proefprojecten. Een multidisciplinair netwerk ondersteunt hem daarbij. In dat netwerk zitten onder meer de huisarts, de specialisten, de apotheker en de verpleegkundigen, maar bv. ook maatschappelijk assistenten, mantelzorgers, hulpverleners en de omgeving van de patiënt. De leden van het netwerk werken samen én met de patiënt. Elke betrokkene kan zijn eigen expertise op de meest efficiënte manier aanbieden aan de patiënt.

Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken
Om de nieuwe visie te ondersteunen, keurden de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid in oktober 2015 al een ‘Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken goed. Daarom werd het licht op groen gezet voor 12 proefprojecten die lopen sinds 2018. 

Ze baseren zich op de Quadruple Aim-theorie:

  • de gezondheidstoestand van de algemene bevolking en van de chronisch zieken verbeteren;
  • de zorgkwaliteit van de patiënt en zijn toegang tot die zorg verbeteren;
  • betere zorg aanbieden met de beschikbare middelen, een duurzaam zorgfinancieringssysteem;
  • de levenskwaliteit van de zorgverleners verbeteren.

Een overzicht, een lijst en de kenmerken van de geselecteerde projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken vindt u hier terug.

Het Riziv zet in de verf dat de proefprojecten overtuigende resultaten boeken en daarom wofrden voortgezet tot 2022. Op dit moment omvatten die proefprojecten immers:

  • meer dan 250 lopende acties: multidisciplinaire aanpassing van de geneesmiddelen, casemanagement, post-COVID-19-traject, enz.
  • Meer dan 10.000 patiënten die er de vruchten van plukken.
  • 900.000 mensen die via verschillende communicatiekanalen informatie krijgen over geïntegreerde zorg of de acties van de pilootprojecten.

De resultaten voor 2020 van deze projecten, die midden juli 2021 zijn voorgesteld, toonden de meerwaarde aan van governance, die zich onderscheidt als een solide structuur, en van de concretisering van de voorgestelde acties voor de patiënten, maar ook voor de zorgverleners, luidt het.

De grootste uitdaging voor de resterende duur van de projecten zal zijn om de collectieve meerwaarde van geïntegreerde zorg aan te tonen en om, op langere termijn, de Quadruple Aim te evalueren aan de hand van zijn 4 pijlers.

De studies tonen verder aan dat de invoering van een plan voor geïntegreerde zorg tijd vraagt: de impact hiervan in België zullen we dus na 2022 kunnen zien. Over de financiële kant van de zaak bestaat momenteel iets minder duidelijkheid. Wellicht wordt daar ook de balans opgemaakt na 2022.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.