Gibbis: "Brussels gezondheidsplan moet beter"

Gibbis, de pluralistische werkgeversfederatie van verenigingen van private zorginstellingen in Brussel, dringt er in haar jaarverslag 2018 op aan om de middelen voor de digitalisering van patiëntendossiers te verhogen. Verder is waakzaamheid geboden voor het dossier ereloonsupplementen en laagvariabele zorg.

Het jaarverslag is volgens Patricia Lanssiers, CEO van Gibbis, de gelegenheid om eraan te  herinneren, dat "een ingrijpende hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering absoluut noodzakelijk is." Voor haar heeft "Gibbis zich altijd  gepositioneerd als een positieve speler die de specifieke kenmerken van Brussel vurig verdedigt.”

Patrick Gérard, voorzitter van Gibbis, onderstreept van zijn kant de “overtuiging dat alternatieve zorgvormen moeten worden meegewogen in de definitie van het zorgmodel van morgen. Gibbis is de grootste Brusselse federatie, vooral omdat het de enige is die alle sectoren verenigt: ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, verpleeg- en verzorgingstehuizen / woon en zorgcentra voor ouderen, initiatieven voor aangepaste woningen, Rizivakkoorden, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg."

Samenwerking met de eerste lijn

Het geautomatiseerde gmd implementeren “is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen ziekenhuizen, maar ook met de eerste lijn". Daarom dringt Gibbis erop aan om de  middelen voor de digitalisering van het patiëntendossier aanzienlijk te verhogen, want die zijn momenteel grotendeels ontoereikend. De vereniging is ook van plan om toe te zien op voorschriften zoals voor de noodzakelijke wijzigingen in de OCMW-wetgeving: dat om gemengde netwerken (publiek / privaat) te realiseren en als onderdeel van de programmering van zorgdoelstellingen mogelijk te maken.

Realistische implementatie

Bovendien heeft Gibbis, dat in 2018 pleitte voor budget met visie dat ziekenhuisnetwerken toestaat om zichzelf te organiseren in een context van financiële stabiliteit, zich nog nooit gekant tegen het systeem van gepoolde financiering voor gezondheidszorg. We beklemtoonden steeds een realistische en praktische aanpak, met haalbare data, werklast, extra kosten en volledige transparantie, kunnen we lezen in het verslag.

Ter herinnering: de standpunten van Gibbis, de andere federaties en de artsensyndicaten hebben het mogelijk gemaakt om bepaalde diensten uit het systeem te halen: "De huidige forfaits voor toekenning van klinische biologie, medische beeldvorming, adviezen, ... maar ook van een toegekend 'one-shot'-budget in het BFM van 7 miljoen en de annulatie van het systeem van referentiebedragen. Dat laatste werd  sinds 2013 door de federatie betwist voor de bevoegde rechtbanken, want het bestrafte sommige leden zeer erg.

Beter Brussels gezondheidsplan

Tot slot herziet Gibbis via het rapport het Brussels Gezondheidsplan en de uitgezette routekaart voor het gezondheidsbeleid tot 2025. "Dit plan kan zeker nog verder gaan, prioriteiten stellen en de financiële middelen specificeren om elk onderdeel van het plan te realliseren. Met de integratie van alle andere actoren, en niet te vergeten de cruciale vraag naar de beschikbare en noodzakelijke banen voor de realisatie van het plan."

Tot slot wil Gibbis het debat over de supplementen niet uit de weg gaan: “Dit probleem past in de bredere context van onderfinanciering van ziekenhuizen en daarom vroegen we een echt overleg tussen artsen, ziekenfondsen en ziekenhuizen over dit onderwerp.”

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.