Waarom GZA van JCI naar Vlaamse kwaliteitsaudit stapt

GZA Ziekenhuizen zal zich vanaf 2020 laten doorlichten door de Vlaamse overheid. GZA Ziekenhuizen werd in 2016 geaccrediteerd door het Amerikaanse JCI (Joint Commission International), en kiest nu na een interne evaluatie voor systeemtoezicht door Vlaanderen. JCI komt niet zo positief uit dit proces.

CEO Willeke Dijkhoffz: “Veilige zorg blijft topprioriteit, met nog meer inzet op de beleving van de patiënt.”

GZA Ziekenhuizen heeft het volste vertrouwen dat het samen met de Vlaamse overheid, naast haar bestaande dienstgebonden accreditaties, de hoogste standaarden van kwaliteit zal bewaken, luidt het.

Willeke Dijkhoffz, CEO van GZA: “Het behalen van de JCI-accreditatie in 2016 bewijst dat de zorg bij GZA Ziekenhuizen aan de hoogste standaarden voldoet. De nieuwe processen en werkmethodes die we toen hebben ontwikkeld, hebben hun vruchten afgeworpen en onze zorg naar een hoger niveau getild. Aan deze nieuwe processen en werkmethodes werken we nog continu voort, zij het aangepast aan een Vlaamse context. Dit alles vooral dankzij de niet aflatende inspanningen van onze medewerkers en artsen.”

“Meer inzetten op de beleving van de patiënt”

GZA neemt deze beslissing na een interne evaluatie van de accreditatie door JCI. En die was blijkbaar niet zo positief. Willeke Dijkhoffz: “GZA Ziekenhuizen wil evolueren naar een administratieve vereenvoudiging binnen een eigen kwaliteitssysteem onder toezicht van de Vlaamse Overheid. Het spreekt voor zich dat de dienstgebonden accreditaties, zoals bijvoorbeeld onze borstkliniek, in dit verhaal onverminderd blijven doorlopen.”

JCI-accreditatie schiet tekort

"GZA Ziekenhuizen wenst meer inzicht te hebben in het zorgresultaat en het meten en opvolgen hiervan. Er is immers onvoldoende sluitend wetenschappelijk bewijs dat accreditatie hier daadwerkelijk toe bijdraagt. Dit geldt ook voor de beleving van onze patiënten, waar we nog meer willen op inzetten. Ook zijn de kwaliteitsnormen van JCI onvoldoende aangepast aan de Belgische zorg."

Toch wel opvallende kritiek op het systeem. Kritiek die tot nu toe onderhuids bleef, maar al langer de ronde doet.

"Beperkte meerwaarde"

De kwaliteitsnormen houden bijvoorbeeld geen rekening met de in België geldende bezettingsnormen voor ziekenhuispersoneel. Willeke Dijkhoffz: “De kosten en inspanningen voor een hernieuwing van de accreditatie staan niet in verhouding tot de beperkte meerwaarde ervan. Het is onze opdracht om onze middelen efficiënt en effectief in te zetten. GZA Ziekenhuizen heeft dankzij de eerste accreditatie de belangrijkste stap vooruit gezet. Nu nemen we het heft in eigen handen. Een deel van de voorziene middelen kunnen we inzetten voor continue verbetering van ons kwaliteitssysteem.”

Een concreet voorbeeld dat naast andere viscerale reacties teweegbracht, spreekt tot de verbeelding. "Zo bestond er bijvoorbeeld veel discussie over ribbelkarton dat niet meer op de afdelingen aanwezig mocht zijn. Een eis die logisch kan zijn voor landen met een warm en vochtig klimaat omdat dan allerhande ongedierte er zich in schuil kan houden. Maar het gaat niet op om ons die eis op te leggen en ons een pak zaken verplicht te laten herverpakken. Idem dito voor bepaalde geboden in het raam van val-screening bij ambulante patiënten. Terwijl er misschien eens een in vijf jaar uitglijdt." 

"Verder stellen we vast dat dit commercieel bedrijf elke twee jaar een nieuw handboek heeft. We zitten nu al aan handboek 7. Die nieuwe normen moet je telkens weer gaan vertalen. En soms zijn het cultureel bepaalde, Amerikaanse normen. Daarom willen we de lokale kaart trekken. We bekijken met de Vlaamse overheid de mogelijkheid om een Belgisch NIAZ-achtig alternatief te scheppen. Ik voel aan de reacties dat er een sneeuwbaleffect zit aan te komen."

Vlaamse overheid

“De Vlaamse overheid zal ons mee scherp houden”, klinkt het nog. "Internationale accreditatie is voor Vlaamse algemene ziekenhuizen niet wettelijk verplicht. Vanaf 2020 kiest GZA Ziekenhuizen voor systeemtoezicht door de Vlaamse zorginspectie."

Als deze koers ook gevolgd wordt door andere ziekenhuizen, dan zal die zorginspectie er weer een pak werk (en kosten) bij krijgen. Maar in het Vlaams regeerakkoord was al sprake van een heroriëntering/versterking van de zorginspectie en een inschatting van de meerwaarde van de internationale accreditatie. 

GZA Ziekenhuizen benadrukt dat de zorgkwaliteit een absolute prioriteit is en bouwt verder aan haar eigen kwaliteitssysteem inclusief de dienstgebonden kwaliteitslabels. Willeke Dijkhoffz: “De kwaliteit van de zorg blijft een topprioriteit voor GZA Ziekenhuizen. We hebben het volste vertrouwen dat de Vlaamse overheid GZA Ziekenhuizen mee scherp zal houden wat betreft de hoogste standaarden van kwaliteit.”

GZA Ziekenhuizen heeft alvast contact gelegd met de Vlaamse zorginspectie om haar uit te nodigen langs te komen voor dit systeemtoezicht eind april, de periode die oorspronkelijk voorzien was voor de audit door JCI. Met deze beslissing kiest GZA Ziekenhuizen voor veilige zorg met nog meer inzet op de beleving van de patiënt.

> Lees ook: Dirk Maes, AZ Sint-Lucas Gent, verdedigt accreditatie

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.