Ilke Montag gestopt als hoofdarts Jan Yperman Ieper

Dokter Ilke Montag, sinds ruim twee jaar aan de slag als hoofdarts in het Jan Ypermanziekenhuis Ieper, nam onlangs in een goede verstandhouding ontslag uit die functie. Half oktober 2019 volgde ze dr. Allaert op. Het ziekenhuis is dus weer op zoek naar een nieuwe hoofdarts, een functie die stilaan een knelpuntberoep lijkt te worden.

Onlangs nog uitte dokter Montag in de algemene pers haar twijfels over de richting waarin onze gezondheidszorg evolueert. Die verschilt meer en meer van de beweegredenen waardoor ze al als zesjarige tot het beroep 'geroepen' werd. Een en ander is uiteraard uitvergroot door de pandemie, maar ook door het gezondheidsbeleid dat de afgelopen jaren weinig daadkracht vertoonde. Het zet meer druk op de ketel.

Dr. Montag is een belangrijke stem in dit debat want ze legde al een respectabel parcours af in ons gezondheidszorgsysteem, waardoor ze een brede kijk heeft op tal van problemen. Zo was ze onder meer aan de slag in het UZA, het instituut Jules Bordet, het Brugmannziekenhuis, het Serruysziekenhuis Oostende en het AZ Oudenaarde als nucleair arts. Nadien kwamen managementfuncties (AZ Sint-Lucas Gent, adjunct-medisch directeur en Imelda Bonheiden/Jan Yperman, medisch directeur). Ze is ook lid van een aantal ziekenhuisraden van bestuur en van de vzw patient empowerment plus auditor Qualicor Europe. En ze schreef onlangs ook een boek dat aanleunt bij wat zich afspeelt in onze gezondheidszorg.

Bij het reilen en zeilen van die gezondheidszorg vandaag heeft ze steeds meer vragen en ze is wellicht niet de enige als medisch directeur. Uiteraard stelde de pandemie daarbij enkele zaken op scherp, maar ze stelt vast dat het huidige financieringssysteem tot op de draad versleten is. Dat dwingt ziekenhuizen tot allerlei bokkensprongen om toch maar het hoofd boven water te blijven houden. Intussen blijft de patiënt, waar het toch allemaal nog om moet blijven draaien, geregeld in de kou staan. Koudwatervrees voor veranderingen die ons duur kunnen komen te staan. 

Jan Yperman dankbaar

Intussen zag het ziekenhuis Jan Yperman zich genoodzaakt om een headhuntersbureau in te schakelen dat weer op zoek moet naar een nieuwe witte raaf.

Algemeen directeur Frederik Chanterie: "In onderling overleg werd besloten om de samenwerking met dr. Ilke Montag te beëindigen. Dr. Montag was meer dan twee jaar verbonden met ons ziekenhuis. We willen graag onze waardering uitdrukken voor de bijdrage van dr. Montag aan Jan Yperman en haar engagement voor onze patiënten en al wie bij Jan Yperman betrokken is."

"We bedanken dr. Montag heel specifiek voor haar inzichten en hefbomen om een nieuwe kwaliteitsvisie en -werking op te zetten, vertrekkende vanuit een focus op patiëntgerichte zorg en maatschappelijke betrokkenheid, voor de uitbouw van de psychiatrische samenwerking en in het bijzonder de PAAZ, met het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart en voor de aanzet tot een toekomstgerichte zorgvisie voor ons ziekenhuis. In al deze dossiers heeft Jan Yperman belangrijke stappen vooruit kunnen zetten."

"We hopen van harte dat zij haar engagement en expertise verder zal blijven inzetten ten voordele van de patiënt en de zorg. We wensen haar alle succes toe in haar verdere loopbaan."

"Op korte termijn wordt een plaatsvervangend hoofdarts aangesteld. Tot dan neemt dr. Jan Capoen de taken van dr. Montag als hoofdarts over."

Wat zeker ook op het conto van dr. Montag geschreven kan worden is de switch van JCI naar een nieuw of aangepast kwaliteitsproject voor Jan Yperman. Tegelijk is een bepaalde continuïteit belangrijk om stappen te zetten en vooruit te kunnen kijken, beseft Frederik Chanterie. "We moeten we dus zorg dragen voor onze mensen."

De algemeen directeur hoopt een opvolger te kunnen voorstellen voor de raad van bestuur van  maart. Intussen wordt bekeken hoe de periode naar die nieuwe aanstelling overbrugd kan worden.

> Dr. Montag officieel van start als hoofdarts Jan Ypermanziekenhuis

> Veelzijdige dr. Montag van Imelda naar Jan Yperman

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.