"Informatie belandt nog niet altijd bij de personen voor wie ze bedoeld is" (Gert Peeters)

Een blik op de huidige structuren van de ggz en kwaliteitscontrole op Vlaams niveau via Gert Peeters, samen met Frieda Matthys voorzitter van de feitelijke vereniging VIp-kwadraat ggz en lid van de raad van bestuur van het VIKZ (Vlaams Insituut Kwaliteit van Zorg).

Peeters is ook operationeel directeur UPC K.U.Leuven. "Men heeft ten tijde van het ministerschap van Jo Vandeurzen al vier feitelijke verenigingen opgericht", steekt hij van wal: "Een voor eerstelijnsactoren, een voor de ggz, een voor de AZ's en een voor de ouderenzorg onder de koepel van het VIKZ een vzw. Dat om het kwaliteitsstreven waar te maken. 

De knelpunten die bij de eerste ggz-rapportering naar voren komen draaien vooral om het informatiemanco. Legt men niet rijkelijk laat de vinger op de wonde? De patiëntenrechtenwet bestaat inmiddels zowat 20 jaar.

Dat is waar en niet waar. Er wordt al een hele tijd actie gevoerd rond patiëntbetrokkenheid en -participatie in de sector. Patiëntenrechten zijn ook al systematisch opgenomen in de meeste voorzieningen, maar de informatie belandt alleen nog niet altijd bij de personen voor wie ze bedoeld is. Bijvoorbeeld als het gaat over de kostprijs van een behandeling of het recht op een second opinion.

Zal het VIKZ ook zichzelf doelstelling  opleggen en bijvoorbeeld tegen 2024 de onvoldoendes op dat vlak wegwerken?

Het VIKZ zal er alles aan  doen om de voorzieningen op het terrein mee te ondersteunen. En om die ambitieniveaus te bereiken.

Welke middelen hebben jullie daarvoor?

Op dit moment loopt binnen de ggz een grote campagne om met patiënten te werken aan een onderhandeld behandelplan met veel patiëntenparticipatie. We hopen daarvan snel resultaten te zien. Het Vlaamse patiëntenplatform werkt er ook aan om kostprijsinfo op een begrijpelijke manier aan patiënten voor te stellen. Ons plan in de ggz van 2020 tot 2024 was om alle spelers in de sector mee te nemen in het indicatorenverhaal en hen een of meer indicatoren te laten meten. En verder willen we de targets van minimaal 70%-scores (hoge scores in de rapportering) halen over heel de lijn in 2024.

Zit bij de ambities ook de ambitie om wachtljisten weg te werken?

Op dit moment niet.

Misschien is dat kwalitatief nog belangrijker: mensen die niet eens aan de zorg toekomen over de drempel halen.

Dat element speelt zeker bij een aantal voorzieningen, maar op dit moment hebben we dat nog niet meegenomen. Maar we hebben niet liever dan dat deze thematiek in de aandacht komt. Tot nu toe zien we dat ondanks alles minister Beke de lijn van de besparingen doortrekt, ondanks de covid-crisis.

> Lees ook: Eerste kwaliteitsrapportering GGZ legt informatiemanco bloot

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.