Inspectie start onderzoek naar ‘afluisterpraktijken’ bij geïnterneerde vrouwen

Zijn de afluisterpraktijken in de afdeling Levanta van het psychiatrisch ziekenhuis in Zelzate legaal of niet? Het Agentschap Zorg en Gezondheid start een juridisch onderzoek.

In Levanta, de streng beveiligde afdeling voor geïnterneerde vrouwen in Zelzate, worden gesprekken tussen patiënten en hun bezoekers beluisterd. Dat staat in een verslag van de Zorginspectie. "Dit is een nieuw element dat niet eerder werd vastgesteld. Dat zou een schending van de mensenrechten zijn, wat niet getolereerd kan worden in een erkende zorgvoorziening. Zorg en Gezondheid start een juridisch onderzoek naar de (il)legaliteit van deze praktijk en zal op basis daarvan de voorzienin g vragen dit zo snel mogelijk stop te zetten."

Zorg en Gezondheid zal de komende weken op basis van de vaststellingen van de Zorginspectie een verbeterplan opleggen aan de voorziening, waarin termijnen bepaald zijn waarbinnen de vastgestelde problemen verholpen moeten worden.

Structurele oplossing

Voor een structurele oplossing zijn er meer duidelijke richtlijnen in de maak over hoe een forensische zorgvoorziening zoals Levanta het evenwicht kan vinden tussen vrijheidsbeperkende maatregelen, patiëntenrechten en de behandeling van hun specifieke doelgroep van forensische (opgesloten) patiënten. "Hiervoor is een groep van experts samengesteld die tegen eind dit jaar een kader met eisen zal uitwerken", klinkt het.

In een reactie zegt de directie van Levanta dat er voor de veiligheid van zowel patiënten als werknemers auditief en visueel toezicht is, in de bezoekerszaal en in de gangen. Op het directiecomité van 4 september zal het inspectieverslag aan bod komen.

Lees ook:

Maggie De Block gaat in gesprek met Levanta

Patiënten in hoogbeveiligd psychiatrisch centrum in Zelzate afgeluisterd

Personeel Levanta klaagt wantoestanden aan: "Patiënte al 13 weken vastgebonden"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • lieven De Meester

    22 augustus 2018

    Het is niet omdat iemand beslist heeft om geluidsopnames te catalogeren als 'veiligheidsredenen' dat daarom alle andere richtlijnen mogen genegeerd worden. Er moet een duidelijk aantoonbare veiligheidsrisico zijn . (een psychiatrische instelling is geen luchthaveninspectie of politionele dienst).
    De opnames dienden ten alle tijde bekend gemaakt aan iedere aanwezige en is moet vermeld worden in het Register van data processing van de instelling. Een briefje achter de deur dat er 'mogelijk geluidsopnames worden opgenomen' volstaat dus niet. Elk privacy risico kan perfect vermeden worden. Veiligheidsmaatregelen moeten rekening houden met de privacy wetgeving en kunnen nooit een persoonlijk belang overstijgen in een algemene omschrijving 'omwille van de veiligheid'. Dergelijke vingerwijzende uitspraak naar een algemeen belang krijgt sinds 25 mei 2018 'onvoldoende' op elk request.
    Zonder te oordelen of veroordelen, eerbied en respect van privacy is in ieders belang en zeker dat van hulpbehoevenden en patiënten. Niemand wil zich een scenario voorstellen hoe directie zich zou voelen als een werknemer gevoelige beelden met geluid op internet gooit...