Karine Moykens is overheidsmanager van het jaar

Karine Moykens, leidend ambtenaar van het Vlaamse Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), is door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) verkozen tot overheidsmanager van het jaar 2019.

Moykens krijgt de prijs vooral omwille van haar leiderschap in grote veranderingsprojecten die het snelgroeiende departement WVG (Welzijn, Volksgezondheid, Gezin) heeft doorgemaakt. In korte tijd zijn het personeelsbestand en het budget van het departement nagenoeg verviervoudigd, vooral door de uitvoering van de zesde staatshervorming met de overheveling van de justitiehuizen en elektronisch toezicht, en de integratie van zorginspectie.

Moykens studeerde klassieke filologie (UGent) en is sinds 1992 als ambtenaar actief in het domein van welzijn en gezondheid. Van 2004 tot 2013 werkte ze als (adjunct-)kabinetschef voor verschillende ministers bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Sterke vrouw

"Sterke vrouwen in leidinggevende functies hebben bij mij uiteraard een streepje voor", zegt Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA). "Maar met Karine als secretaris-generaal van ons departement heb ik een bekwame bondgenoot voor de verdere uitbouw van ons Vlaams justitiebeleid. Iemand met oog voor de inhoud van de dossiers, maar ook voor de mensen achter de dossiers."

Meerwaarde

Karine Moykens zelf noemt dit voor haar  een grote eer: "Ik zie in de prijs vooral waardering voor het geleverde werk, en dat is de verdienste van velen, ook van mijn deskundige en hardwerkende medewerkers die een groot engagement hebben naar hun werk. Ons werk moet een meerwaarde zijn voor de samenleving, voor de burger. En dat ik dát net kan doen in het domein van welzijn en gezondheid enerzijds en het Vlaamse justitiebeleid anderzijds maakt mij trots en gelukkig."

Administratieve muren niet meer muf

"De prijs van Overheidsmanager van het jaar vind ik ook in die context heel belangrijk: hij geeft glans aan al wie als leidend ambtenaar in de overheid zijn managementcapaciteiten inzet om maatschappelijke meerwaarde te creëren op een efficiënte, effectieve en bedrijfseconomisch verantwoorde manier."

"De overheid wordt vaak als een inert instituut in de markt gezet. De VVBB-prijs belicht de dynamiek en de vernieuwing die ook huist tussen administratieve muren, muren die al lang hun aura van mufheid hebben afgeworpen. Vooral blijven inzetten dus op het belichten van wat de overheid kan en moet zijn: een baken van vertrouwen in een wereld van verandering."

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.