Kluitje gezondheidsministers hakt op zucht van verkiezingen cruciale knopen door

De expertisecentra beroertezorg, programmatie van bijkomende NMR-toestellen, zorgcoördinatie en casemanagement, de hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg, een coloscopieënregister, testcentra eHealth, uitvoering van de restjes zesde staatshervorming: plots kon het allemaal beslist worden op de valreep voor de verkiezingen.

Het lijkt sterk op een klassieke politieke truc: cruciale zaken beslissen op een moment dat iedereen met zijn gedachten elders is. Net bij het begin van vakantie bijvoorbeeld. Of op de vooravond van de verkiezingen. Wie vandaag aan de macht is, is dat morgen immers misschien niet meer.

Net nu dus waaiden beslissingen binnen van een interministeriële conferentie (IMC) van onze acht gezondheidsministers. In feite op basis van de derde Interministeriële Conferentie Volksgezondheid in maart al, maar er dienden nog heel wat punten behandeld en dat ging zeer snel via een elektronische IMC op 22 mei. 

Dit werd onder meer beslist:

1 - De programmatie van 15 gespecialiseerde zorgprogramma’s voor beroertezorg over het grondgebied. Dat op basis van de "beschikbare gegevens over de uitgevoerde thrombectomiebehandelingen per ziekenhuis, een correcte geografische spreiding en de reeds aanwezige expertise binnen de ziekenhuizen". 

 • Maximaal 7 centra op het grondgebied van het Vlaams Gewest
 • Maximaal 3 centra op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Maximaal 5 centra op het grondgebied van het Waals Gewest

De federale overheid en erkennende overheden zullen samen, elk binnen hun bevoegdheid, de nodige stappen nemen om deze verdeling reglementair te verankeren en vervolgens over te gaan tot erkenning.

Samen met deze verdeling werd ook een roadmap afgesproken om voor de volledige beroertezorg te komen tot een optimalisering van de organisatie en kwaliteit, bv. een reflectie over de erkenningsnormen, het voorzien van indicatoren voor kwaliteitsopvolging, etc;

2 - De programmatie van 18 bijkomende NMR-toestellen over het grondgebied

Dat op basis van een analyse van de huidige situatie en eerdere aanbevelingen van de BELMIP-experts.  De IMC ging akkoord over volgende verdeling:

 • 9 extra toestellen op het grondgebied van het Vlaams Gewest
 • 2 extra toestellen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • 7 extra toestellen op het grondgebied van het Waals Gewest

3 - Een gezamenlijke visie van de federale en deelstatelijke overheden over zorgcoördinatie en casemanagement in uitvoering van de opdracht die de IMC daarover in 2018 had gegeven. 

Een van de zorgaanbieders uit het zorgteam neemt de rol van zorgcoördinator op. Het zorgteam bestaat uit de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, de informele zorg en de professionele zorg. Wanneer de zorgcoördinatie niet volstaat en de persoon en zijn mantelzorger niet de vereiste zorg en ondersteuning bekomen, kan een case manager ingeschakeld worden. Het case management heeft tot doel de zorgsituatie van de patiënt en de zorgcoördinatie te herstellen en te stabiliseren zodat het zorgproces terug kwaliteitsvol kan verlopen. De gemeenschappelijke visie preciseert in welke situatie een onder welke voorwaarden de inschakeling van een case manager nodig is, 

4 - De hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg (met Justitie).

Dat via de volgende principes:

 • Gelijkwaardigheid en zorgcontinuïteit in de gevangenis en de vrije samenleving
 • Door zorgverleners, onafhankelijk van de gevangenisdirectie en Justitie
 • Zoveel mogelijk inbedding van het penitentiaire gezondheidszorgbeleid in een breder gezondheidsbeleid en beleid inzake humane detentie

Werkgroepen voor zorg (eerste lijn, gespecialiseerde somatische zorg, gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, tandzorg, farmacie), technisch-financiële aspecten, beleidsmatige en beheersmatige aansturing en randvoorwaarden kregen de opdracht om over te gaan tot de opmaak van een concreet plan.

5 - Het principe dat alle coloscopieën moeten geregistreerd worden in een register met inbegrip van eventuele vroegtijdige complicaties. Er zal worden voorzien in een verplichting tot het registreren van coloscopiegegevens via een aanpassing van de interpretatieregels van de nomenclatuur, met behoud van de huidige nomenclatuurtarieven. De technische werkgroep dikkedarmkankerscreening zal zijn werkzaamheden voortzetten met het oog op het uitwerken van een concreet voorstel voor het oprichten van een nationaal coloscopieregister.

6 - De cofinanciering door de federale en deelstatelijke overheden van 2 eGezondheidsprojecten, nl. het creëren van testcentra eHealth voor de validatie van software enerzijds en het opstarten van een periodieke studie over de uitrol van eGezondheid bij zorgverleners en zorggebruikers, alsook hun gebruik, waardering en verwachtingen.

7 - Nog resterende vraagstukken inzake de uitvoering van de 6e staatshervorming.

Rapportering

 • De rapporten vande door de IMC opgerichte thematische werkgroepen inzake zorgaanbod voor spoedeisende hulp, ouder wordende bevolking en moeder/kind;
 • De stand van zaken van de pilootprojecten in het kader van de door de IMC goedgekeurde aanpak inzake geïntegreerde zorg voor chronisch zieken;
 • De stand van zaken van de uitvoering van het preventieprotocol;
 • De stand van zaken van de uitvoering van het Actieplan eGezondheid 2019-2021;
 • De stand van zaken van de uitvoering van het gezamenlijke beleid inzake geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, kinderen en jongeren, en ouderen;

Getekend door onze uitgebreide verzameling gezondheidsministers.

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.