Ontwenningsplan voor benzodiazepinen start op 1 februari

U kon hier eerder al meer lezen over het benzodiazepine ontwenningsplan. Zopas werd een akkoord ondertekend door de APB en het Riziv, zo werd ons bevestigd door de APB: "Het akkoord gaat in op 1 februari". Met 1,15 miljoen DDD's (Defined daily Doses; cijfers APB 2019) is België een van de grootste verbruikers van benzodiazepinen en hypnotica van het type Z (BZRA). 

Alain Chaspierre, directeur-generaal van de Société Scientifique des Pharmaciens Francophones (SSPF), schetst het benzodiazepine-afbouwplan zoals dat op 1 februari 2023 in werking moet treden, ook al kunnen sommige elementen nog veranderen. Het plan zou oorspronkelijk op 1 april 2023 in werking treden, maar de datum werd vermoedelijk vervroegd zodat het niet tegelijk begint met de medication review die in april van start gaat. 

Om welke patiënten gaat het? "Het ontwenningsplan is gericht op ambulante patiënten van 18 jaar en ouder. ze moeten chronisch (drie maanden of langer) een benzodiazepine nemen met slapeloosheid als primaire indicatie. De patiënt mag maar één benzodiazepine gebruiken. Bij gebruik van meer dan één benzodiazepine moet de patiënt zijn consumptie eerst terugbrengen tot één benzodiazepine. Voor de aanvang van het plan moet de patiënt een overeenkomstformulier (een tripartiet therapeutisch contract) ondertekenen met de arts en de apotheker. "Dit type plan zal de dialoog tussen artsen en apothekers rond de patiënt versterken. De patiënt hoeft niet meer te betalen dan de prijs van de verpakking om het plan te kunnen volgen. 

Wat is het maximale gebruik? "De maximale benzodiazepineconsumptie is 3DDD om in aanmerking te kunnen komen voor dit ontwenningsplan. Bij een hogere consumptie is een gespecialiseerde aanpak vereist.”
De apotheker: de apotheker kan een inleidend gesprek met de patiënt voeren en een vervolggesprek (dit is niet verplicht). Op basis van de specialiteiten die de patiënt neemt, maakt de apotheker bereidingen die de ontwenning mogelijk maken. De apotheker kan maar één stap tegelijk zetten. Er zijn verschillende schema's mogelijk voor de verschillende stappen die door de dokter bepaald worden. Wanneer er vijf stappen zijn, worden de doses met 20% verminderd. Wanneer er tien stappen zijn, bedraagt de verlaging 10% van de doses. Een stap kan maximaal 30 dagen duren. De patiënt heeft recht op twee verlengingen wanneer hij zich niet goed voelt. Hij kan de termijn dus met maximaal twee periodes van 30 dagen verlengen. Dit betekent dat het opnameplan maximaal een jaar in beslag kan nemen. 

De arts: de patiënt moet eerst een overeenkomstformulier met de huisarts tekenen. De patiënt brengt dit formulier vervolgens naar zijn apotheker. Dit resulteert in een tripartiet therapeutisch contract. 

Honoraria: De arts wordt betaald voor zijn vervolgconsult en de apotheker krijgt het gebruikelijke honorarium voor de geleverde behandelingen. De apotheker wordt bovendien betaald voor de twee start- en vervolggesprekken met de patiënt, die niet verplicht zijn. Dit komt neer op iets meer dan 22 euro per onderhoud.

Communicatie tussen artsen en patiënten: in januari zullen de beroepsverenigingen en het Riziv mededeling lanceren. De SSPF zal in samenwerking met de SSMG zorgen voor de opleiding van apothekers en artsen. Een Webinar terzake zou plaats hebben op 18 april, de oorspronkelijk geplande datum. "We zullen uiteraard proberen de datum te vervroegen gezien de wijziging van het tijdschema." 

Lokale vergaderingen en opleiding van artsen en apothekers: de SSPF heeft een programma in het kader van het medisch-farmaceutisch overleg. Het programma zal worden aangepast om ontwenning te includeren. "We zullen de begeleiders begin januari opleiden. In februari kunnen apothekers en artsen die dat wensen lokale bijeenkomsten organiseren om de uitvoering van dit plan in hun regio te bespreken. In de loop van de maanden zullen zij ook het plan op hun niveau kunnen evalueren en indicatoren kunnen opstellen (aantal opgestarte plannen, aantal voorgeschreven benzodiazepinen, enz.)

Het doel van het ontwenningsplan is ofwel helemaal te stoppen met het gebruik, ofwel te stabiliseren op een lagere dosis, waarbij gestreefd wordt naar een zo laag mogelijk niveau. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  29 december 2022

  Hier in Houthulst was de eerste bruine kroeg :
  de cafébazin had bruin gemanicuurde vingertjes van de sigaretten rook , de muren waren bruin , den jukebox en den toog waren bruin , kortom : er werd daar bruin gebakken en je kon de rook in schellen snijden !
  De cafebaas ( in naam ) rookte 3 pakken Groene Michels per dag en op zijn vraag wat hij moest doen om zijn hoest te stoppen antwoordde ik dat hij moest stoppen met roken maar dat hij DAT , gezien de lokale klimatologische omstandigheden , toch NOOIT zou kunnen !
  ‘s Anderendaags is hij gestopt met roken tot zijn dood 11 jaar later , en dat zonder plan en/of app !

 • Marc DE MEULEMEESTER

  26 december 2022

  Je kan van alles en zelfs abrupt afkicken , enige voorwaarde is voldoende karakter !
  Dit geldt niet voor de machthebbers , zij klampen zich vast aan de macht en behoren tot de ongewervelde dieren !

 • Zeno Vanhooren

  26 december 2022

  Eindelijk officieel. Dergelijk schema gaf ik reeds aan mijn patiënten 30 jaar geleden met afbouw medicatie 20% door de apotheker te maken. Succes voor ongeveer 80% !!!