‘Stay on Track’ monitort patiënt op voet

Het ‘Stay on Track’ of AMTRA-project (Ambulant Monitoring of cancer Therapy using a smaRtphone Application) is één van de 24 mHealth-projecten die de eindmeet haalden na de oproep van minister Maggie De Block (Open VLD) eind juni 2016. Maar hoe haalbaar is de ambulante monitoring van orale antikankerbehandeling?

Het gebruik van apps en mobiele toestellen in de gezondheidszorg moet volgens De Block gecontroleerd getest worden. De overheid trekt daarvoor maar liefst 3,25 miljoen euro uit. ‘Stay on Track’ is een vervolg op het AMOCT-project dat eerder liep onder leiding van prof. dr. Marc Peeters van het UZA. Hij testte de haalbaarheid uit van ambulante monitoring van orale antikankerbehandeling in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen.

Dat wordt nu uitgebreid naar Waalse en Vlaamse ziekenhuizen. Zowel AZ Maria Middelares in Gent, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, AZ Monica Antwerpen, AZ Heilige Familie in Reet, CHU UCL Namur als GHDC (Grand Hôpital de Charleroi) werkten mee aan het project. “Als het goed werkt, kan dit op nationaal gebied aantonen dat er een voordeel is voor de patiënt én de gezondheidszorg”, zegt dr. Christof Vulsteke van het AZ Maria Middelares en de universiteit Antwerpen.

Via een vooraf ingestelde smartphone geeft de patiënt dagelijks zijn medicatie-inname in, samen met gegevens over gewicht, bloeddruk en mogelijke en vooraf vastgelegde nevenwerkingen van de antikankerbehandeling. Deze behandeling kan bestaan uit orale of intraveneuze chemotherapie, immunotherapie of ‘targeted (gerichte) therapy’. De gradatie van tolerantie die daarbij wordt gebruikt, wordt uitgelegd in patiëntentaal, maar komt overeen met internationale waarden zoals gebruikt in klinische studies.

“Op die manier kan de patiënt dus nauwgezet opgevolgd worden”, zegt dr. Vulsteke. “De registratie komt terecht in een centrale database die dagelijks nagekeken wordt door de onco-coach of onconnurse. En bij een ernstige nevenwerking of afwijking van ingebrachte waarden wordt een automatische alert doorgestuurd naar de oncocoach. Daarop kan dan prospectief gereageerd worden.”

De patiënt is tussen de bezoeken aan het oncologisch dagziekenhuis in doorgaans drie tot vier weken thuis voor hij weer bij de oncoloog langskomt. “In de tussentijd bellen om een probleem te melden, is niet altijd evident.” Het belangrijkste voordeel bij het gebruik van de ‘Stay on Track’-smartphone voor de oncoloog is dat hij erop toe kan zien dat dure antikankerbehandeling prospectief opgevolgd wordt, waardoor sneller geanticipeerd kan worden op problemen, met als gevolg een hogere dosisintensiteit, wat dan weer leidt tot een verhoogde werkzaamheid en verbeterde uitkomst van de behandeling. Voor de patiënten bleek uit het proefproject dat het comfort verhoogde door het dagelijks virtuele contact met het team. “Dat leidde tot een daling van het aantal hospitalisaties en een zeer grote tevredenheid.” Voor het oncologisch team was het voordeel dat patiënten niet meer ‘urgent’ naar de dagkliniek kwamen met een probleem. “Het verliep gestructureerder, wat de planbaarheid verhoogde. Er waren ook veel minder spoedgevallen en hospitalisaties omdat we nevenwerkingen veel vroeger ontdekten.”

De app is niet alleen bedoeld voor orale kankertherapie, maar ook voor perorale en intraveneuze chemotherapie en immunotherapie. “De nevenwerkingen van immunotherapie zijn nog niet zo goed gekend, maar het is belangrijk om de patiënt van zeer nabij op te volgen, want die medicijnen kunnen tot 100.000 euro per jaar kosten. Uit onze kostenanalyse voor de overheid blijkt dat dit ‘Stay on Track’-project winstgevend kan zijn. Een besparing van 190.000 euro voor de overheid voor 150 patiënten, werd berekend vanuit ons proefproject AMOCT.”

> Lees ook : Exclusief: De Block onthult de eerste 10 eHealth projecten

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.