Covid-beschermingsmateriaal: verlengde tussenkomst tot eind juni  

 Voor de eindejaarsvakantie maakte het Riziv een paar maatregelen bekend voor zorgverstrekkers,  meestal gerelateerd aan de covid-epidemie. Bijvoorbeeld de verlenging van de bijzondere steun of een verlaging van de activiteitsdrempel die moet worden bereikt om in aanmerking te komen voor bepaalde premies voor 2020.

Het Riziv blijft tussenkomen in de kosten van artsen in privé praktijken en in de ambulante zorg voor beschermingsmaatregelen en beschermingsmateriaal die specifiek bedoeld zijn voor covid-19, en dat tot 30 juni 2021. Het gaat nog altijd om 2,5 euro per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand. “Voor de medische huizen met meer dan 2000 ingeschreven patiënten, verhogen we dit forfaitair bedrag voor de vergoedingsperiode 01/12/2020 - 30/06/2021 met 1 euro per maand per ingeschreven rechthebbende boven dit aantal.” 

De tussenkomsten voor de tweede verlenging zullen eind oktober 2021 gestort worden. 

Door de covid-19-pandemie zagen tal van zorgverleners zich verplicht om hun activiteiten terug te schroeven. Een minimale activiteit is evenwel een voorwaarde om bepaalde Riziv-premies of -uitkeringen te ontvangen waarop zorgverleners recht hebben. “Op basis van de gegevens waarover we beschikken, hebben we voorgesteld om de minimale activiteitsdrempel voor uw premies 2020 met 25 % te verminderen” 

Het verminderingspercentage kan in april 2021 worden herzien, rekening houdend met de reële activiteitscijfers 2020 die in het voorjaar van 2021 beschikbaar zullen zijn. Vermindering geldt niet voor de activiteitsdrempels die zijn gedefinieerd als een aantal uren activiteit per week, de e-drempels (een criterium m.b.t. het gebruik van een e-service) en de maximale drempels. 

Financiële interventies die aanmerking komen voor de reductie zijn in de huisartsgeneeskunde bijvoorbeeld de geïntegreerde praktijkpremie (buiten de eHealth criteria) en voor artsen in het algemeen het ‘sociaal statuut’, het accrediteringsforfait en de beschikbaarheidshonoraria.

Lees ook : Specialisten: incorrecte berekening van het aantal contacten voor de tegemoetkoming van beschermingsmateriaal

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.