Dokter en vicepremier De Sutter zal groene stempel drukken

Dokter Petra De Sutter zet haar steile politieke opmars verder. Geleidelijk klom ze op om bij de laatste verkiezingen een mooie Europese score te halen en zich daar volop in te zetten als voorzitter van de commissie Interne Markt en Consumentenbescherming. Haar huidige bevoegdheden op ambentarenzaken moeten verder 'het algemeen belang' dienen, zegt ze.

Als vicepremier, minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken in de nieuwe regering-De Croo noemt ze in De Ochtend haar aanstelling "een grote blijk van vertrouwen, ook een grote verantwoordelijkheid, bevoegdheden waarbinnen wel wat op stapel staat.”

De Sutter heeft vooral affiniteit met Europa, “maar ik kan in die departementen ook ons groene project dienen. Er vallen grote bedrijven met heel veel werknemers onder, ons ambtenarenapparaat is het eerste aanspreekpunt van de burger. In de coronacrisis hebben we gezien dat we gebaat zijn bij een sterke en efficient werkende overheid.”

Ze vindt niet dat de federale regering te rood kleurt: "Er zitten heel wat groene accenten in, het relanceplan is ingeschreven in de Europese “Green Deal”. Het verheugt me dat ons land de ambitie toont om op dat punt tot de betere leerlingen van de klas te horen. Er ligt een grote nadruk op de klimaatdoelstellingen. Op energie en mobiliteit wordt veel nadruk gelegd, het zijn ook bevoegdheden die aan de groene familie toegeschreven zijn." De kernuitstap wil ze 'verstandig' realiseren, met garanties dat de factuur van de mensen niet zal stijgen.

Voorzorgsprincipe

Tot nu is ze Europees actief en verklaarde ze in dat verband over haar commissiewerk: “Ik zal er als arts op toezien dat we het voorzorgsprincipe nooit uit het oog verliezen, voor onze gezondheid." Gezondheidsbeleid ligt haar uiteraard ook na aan het hart en daarbij vormen voor haar “geïntegreerd en preventief” de sleutelwoorden. “Elke inwoner verdient ook een gelijkwaardige toegang tot de gezondheidszorg."  Ze faciliteerde op lokaal vlak al multidisciplinair overleg en stimuleerde burgers om te kiezen voor een vaste huisarts en een Globaal Medisch Dossier. 

De Sutter werkte lang als gynaecoloog aan het UZ Gent. Ze werd een van de belangrijkste gezichten van transgenders in ons land.

> Lees ook: dossiervreter Vandenbroucke sterke figuur op Volksgezondheid-Sociale Zaken - portret

> De Croo I in tien gezondheidspunten

> 3,3 miljard voor nieuw beleid

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.