Modegala steunt studie innovatie tepelsparende borstamputaties (OLV Aalst)

De OLV Borstkliniek start met een innovatieve techniek met behulp van robotchirurgie om borsthuid en tepel te sparen bij borstamputaties. Deze techniek is het onderwerp van een studie, die mee wordt bekostigd met de opbrengsten van het Modegala dat in samenwerking met de Stichting tegen Kanker op 20 maart 2020 wordt georganiseerd.

Borstkanker en zijn behandeling zijn niet alleen fysiek maar ook psychologisch zwaar. Vooral een borstamputatie is voor de borstkankerpatiënteeen verminkende operatie, met een weerslag op het zelfbeeld en de kwaliteit van leven als gevolg.  Gelukkig komen tegenwoordig de meeste van deze patiënten in aanmerking voor een reconstructie, hetzij door middel van het plaatsen van een borstprothese, hetzij door het vervangen van de borst door eigen weefsel (meestal het vet van de buik-wand). Beide technieken hebben voor- en nadelen.

Bij een reconstructie door middel van eigen weefsel heeft men steeds een bijkomend en groot litteken ter hoogte van de plaats waar het reconstructieweefsel wordt genomen (meestal de buikwand).  Bovendien betreft het een langdurige ingreep, met een langere opname en een verhoogd risico op complicaties.

Een prothesereconstructie is een chirurgisch-technisch snelle en eenvoudige ingreep waarbij de hospitalisatieduur, revalidatie en de werkonbekwaamheid korter zijn, maar waarbij er prothesegerelateerdeproblemen kunnen optreden.

Tepel sparen op veilige manier

Bij een borstamputatie wordt naast de volledige borstklier en het grootste deel van de overliggende huid ook de tepel verwijderd,  wat nadelig is voor het cosmetisch resultaat. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat in geval van preventieve borstamputaties en zelfs in geselecteerde gevallen van borstkanker de tepel niet mee verwijderd dient te worden, zonder hiermee de oncologische veiligheid in gedrang te brengen.

Bij zo’n tepelsparende borstamputatie  kan echter een gedeelte van de huid en de tepel afsterven. Hoe preciezer men de operatie kan uitvoeren en hoe minder insneden men maakt ter hoogte van de huid van de borst, hoe kleiner het risico op afsterven van  huid en  tepel (necrose) en hoe mooier het resultaat zal zijn.

De risico’s op tepel- en/of huidnecrose kunnen naar verwachting drastisch verminderd worden door deze ingreep uit te voeren met een operatierobot. Het operatieveld wordt haarfijn en tienmaal vergroot op driedimensionale wijze weergegeven, waardoor de arts uiterst secuur kan werken. De robot vertaalt de bewegingen van de chirurg met extreme precisie, waardoor omliggend weefsel zoveel mogelijk wordt gespaard en er dus minder beschadiging kan optreden.

Door een operatierobot bij een borstamputatie vermijdt men een insnijding ter hoogte van de huid van de borst. De enige noodzakelijke incisie meet slechts 3 tot 4 cm en kan meer naar de rug van de patiënte toe geplaatst worden, binnen de omtrek van een BH.

Door de extreme precisie waarmee geopereerd kan worden en het vermijden van het doorsnijden van de bloedvaten ter hoogte van de huid van de borst, kan de bloedvoorziening van de huid en de tepel zo goed mogelijk worden gespaard waardoor het risico op afsterven van de huid en de tepel kleiner wordt. 

Geen litteken en psychoseksueel welbevinden

Bovendien zal geen enkel litteken op de borst zichtbaar zijn. De armen van de operatierobot worden langs de incisie naar binnen gebracht en de volledige ingreep, inclusief het verwijderen van de borst,wordt langs deze weg uitgevoerd. Een prothese met exact dezelfde vorm als de verwijderde borstklier wordt vervolgens via deze insnedeingebracht.

Aan het einde van de ingreep is het zo goed als onzichtbaar dat de patiënte werd geopereerd. Een snelle recuperatie en reïntegratie met een gunstige effect op de levenskwaliteit en het psychoseksueel welbevinden zijn het hoofddoel van deze techniek.

Studie ter evaluatie

De borstkliniek van het OLV Ziekenhuis wil de meerwaarde van deze innovatieve techniek in kaart brengen opdat een grotere groep patiënten in de toekomst zou kunnen genieten van de voordelen die deze techniek mogelijks biedt. Daartoe start het OLV Ziekenhuis een interventioneel onderzoek waarbij 84 borstoperaties met behulp van de operatierobot zullen worden uitgevoerd.

In deze studie wordt de techniek geëvalueerd en worden de veiligheid en tevredenheid van de patiënt gemeten. Onder meer de gynaecologen dr. Koen Traen en dr. Evelyn Despierre, experts gynaecologische robotchirurgie en dr. Heidi Roelstraete, radioloog en coördinator OLV Borstkliniek, werken hieraan mee.

Deelname aan de studie brengt geen bijkomende kosten mee voor de patiënten hoewel het organiseren van de studie en het gebruik van de operatierobot wel tot beduidend hogere kosten per ingreep leidt. Daarvoor voorziet de overheid momenteel geen enkele financiering.

Om die kosten te helpen dragen, doet het OLV Ziekenhuis aan fondsenwerving. Iedereen kan een bijdrage leveren tot deze studie, waardoor men niet enkel een borstkankerpatiënt daadwerkelijk helpt maar tevens het klinisch onderzoek naar deze innovatieve techniek ondersteunt.

In samenwerking met de Stichting tegen Kanker, lotgenotengroep LenaBeau en Théatre de la Mode wordt op 20 maart 2020 een Modegala georganiseerd ten voordele van dit onderzoek. Kaarten kosten 40 euro en zijn verkrijgbaar aan het onthaal van OLV in Aalst. Meer info over het gala vindt u hier.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.