Planning nieuwe anesthesiologen is krap (Prof. Velkeniers)

Brigitte Velkeniers, voorzitter federale Planningscommissie, gaf op de studiedag van de anesthesiologen toelichting bij enkele principes om tot (sub)quota te komen, waarbij ze de methodologische beperkingen beklemtoonde. Ze liet haar licht schijnen over het aanbod voor de komende decennia.

Algemeen bekeken kent men langs Franstalige kant nog een grote instroom van geneeskundestudenten vanuit Frankrijk, maar heel wat van deze studenten keren na hun studies terug naar eigen land. Dat ‘verlies’ wil men nu wat inperken door een plafond van 30% buitenlandse studenten in te stellen.

Als je het aantal voltijds-equivalenten anesthesie bekijkt, stijgen die iets minder sterk in het Vlaams Gewest dan in het Brussels en Waals gewest. In die laatste twee gewesten wordt nog een lichte toename waargenomen. 

Allerhande factoren (vergrijzing, werkvolume, generatieverschillen, langere contacttijden…) maken de planning van het toekomstige aantal artsen tot een technologisch-wetenschappelijk gesofistikeerd kunststukje. “Denk bijvoorbeeld aan het feit dat huisartsen vandaag van een gemiddelde werktijd per week (55 uur) naar 38 tot 40u willen. Ook specialisten vragen doorgaans een kortere werktijd trouwens. Een enorme verandering voor onze planning uiteraard. En zelfs buiten deze bekende elementen kunnen en cours de route  nog onverwachte factoren optreden tot op het moment dat artsen op de arbeidsmarkt komen. Denk maar aan de invloed van de pandemie”, legt Prof. Velkeniers uit.

Wat het aantal specialisten anesthesie-reanimatie aangaat, neemt hun aantal uitgedrukt in gemiddelde voltijds equivalenten (licensed to practice) progressief af, zelfs al groeit hun feitelijke aantal, zoals blijkt uit de tabel.

Plan Kad 2017-2021, niet-gepubliceerde gegevens anesthesiologen, 2023

Jaar

Praktijkvoerend

 

N

% Licensed to Practice

Index

2017

1958

60,7

100,0

2018

2000

60,2

102,1

2019

2043

59,4

104,3

2020

2092

59,1

106,8

2021

2158

58,8

110,2


Projecties voor de nood aan anesthesiologen tussen 2031 en 2041 leveren een niet zo rooskleurige situatie op voor dit specialisme, aldus Prof. Velkeniers. De verouderende bevolking zal de zorgnood immers doen toenemen terwijl ook de demografische curve van de praktijkvoerende anesthesiologen (pensioneringsgolf) een uitdaging vormt.

Ter herinnering: de meest recente subquota anesthesiologen van de Vlaamse en Franstalige planningscommissie 2028 liggen op 40, respectievelijk 30. Voor de huisartsen greep minister Vandenbroucke in door de quota met 10% te verhogen.

> De lange lijdensweg naar professionele pijngeneeskunde

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Walter SWINNEN

    23 maart 2023

    Dit bevestigt wat een aantal van ons al enkele jaren zeggen. Binnen een 3-tal jaren komt een grote pensioneringsgolf op gang. De foutieve en lamentabele communicatie zal ervoor zorgen dat sommige diensten Anesthesie binnen enkele jaren geen vervanging voor hun gepensioneerde anesthesisten zullen vinden. Maar ondertussen wordt nog steeds onder de studenten gezegd dat je niet voor Anesthesie moet kiezen, omdat je geen werk zal hebben. Met als gevolg dat zelfs het ruimere subquotum van vorig jaar niet werd opgevuld, en ook in 2023 dreigt niet opgevuld te geraken. Tijdens een recente vergadering van stagemeesters Anesthesie waren er meer stagemeesters aanwezig dan er kandidaat anesthesisten waren.