Registreren van palliatieve sedatie: zorgvuldigheid of strategische keuze?

Begin deze maand kondigde het UZ Brussel aan dat het voortaan als eerste ziekenhuis wereldwijd het inzetten van palliatieve sedatie zal registreren. Dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, vindt het geen goed idee.

“De grens tussen palliatieve sedatie en euthanasie is vaak flinterdun; het zijn dikwijls communicerende vaten”, zegt het communiqué van het ziekenhuis. “Met de registratie van palliatieve sedatie wenst het UZ Brussel enerzijds meer duidelijkheid te scheppen voor patiënten en hun omgeving, anderzijds zal die registratie de indicatiestelling en technische uitvoering van deze medische handeling optimaliseren.”

Het UZ Brussel expliciteert zijn bezorgdheid: “[…] Bovendien gebeurt deze praktijk meestal zonder medeweten van de patiënt en vaak zonder aftoetsen met de familie en is er weinig transparantie over.”

“Palliatieve sedatie kan ook gebruikt worden als een middel om een levenseinde te bewerkstelligen. Dat gebeurt vandaag soms zonder overleg met de patiënt. Dit kan natuurlijk niet, zolang de betrokkene wilsbekwaam is,” aldus prof. Wim Distelmans, kankerspecialist in het UZ Brussel en professor palliatieve geneeskunde aan de VUB. “Wij hopen dan ook dat andere zorginstellingen ons voorbeeld zullen volgen, want vandaag is de grens tussen palliatieve sedatie en euthanasie vaak erg dun.”

Dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, heeft er twijfels bij: “Gericht registreren van palliatieve sedatie? Daarmee ga je artsen alleen maar bang maken.” En hij kadert: “Het verdacht maken van palliatieve sedatie mag geen middel zijn om de aandacht af te leiden van de gebrekkige controle op de euthanasiepraktijk, zoals die nu wordt uitgevoerd. We spreken hier over twee verschillende interventies. Palliatieve sedatie is een aspect van pijn- en symptoomcontrole, euthanasie is een irreversibel ingrijpen, met overlijden tot gevolg.”

Lees het volledige interview met dr. Huysmans in onze krant van 15 februari.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.