'Rol 1733 uit' (Domus Medica)

Domus Medica vraagt om het nummer 1733 uit te rollen: "In de ideale wereld krijgt elke burger die met een medische hulpvraag belt 24/7 een ervaren arts aan de lijn, het liefst nog de eigen huisarts, die de patiënt het beste kent of een spoedarts. Dat is in de praktijk onmogelijk. We moeten dus voor een tussenoplossing gaan die het ideaal maximaal benadert."

"Nu bellen nog veel mensen die zich in nood voelen sowieso naar spoed, als ze er al niet zelf naartoe rijden, met alle risico’s van dien. Dat kan veel beter. Mensen die vrezen dat ze met een medisch probleem zitten dat levensbedreigend kan zijn of onherstelbare schade kan toebrengen, mogen niet twijfelen en moeten uiteraard nog altijd naar 100 of 112 bellen."

"Daar krijgen ze geen arts maar een operator aan de lijn die de situatie inschat, die in geval van een hartstilstand reanimatie vanop afstand kan coachen in afwachting van professionele hulp en die een ambulance of MUG ter plaatse kan sturen."

Doden vermijden

"Met het nummer 1733 krijgen bellers evenmin een arts aan de lijn, maar wel een opgeleide call-taker die mensen volgens een gevalideerde vragenlijst (met rode vlaggen en andere alarmsignalen) alsnog naar de spoed kan verwijzen of die voor de patiënt een arts van de wachtpost kan regelen. In veel gevallen kan die de patiënt sneller helpen dan op de spoedeisende hulp, waar de echt dringende gevallen uiteraard voorgaan."

"De beroepsvereniging van spoedartsen vreest dat de call-takers van de 1733-lijn niet voldoende zijn opgeleid voor zulke triage. In Engeland zouden door een soortgelijk systeem al doden zijn gevallen. Dat risico moeten we hier uiteraard tot een minimum beperken, maar in de niet-ideale wereld zullen we er toch altijd rekening mee moeten houden."

Wat als?

"Intussen weet niemand hoeveel mensen in een medische noodsituatie nodeloos hebben moeten wachten, of zelfs gestorven zijn, doordat hun omgeving de situatie onderschatte en niet naar de ambulancedienst (100 of 112) durfde te bellen, maar die wél het minder dringende 1733 zouden hebben gebeld, mocht dat hebben bestaan."

"En evenmin weet iemand hoeveel mensen in een medische noodsituatie niet tijdig konden worden geholpen doordat ze moesten wachten op een ambulance die op dat moment onderweg was naar een andere situatie, die bij aankomst van de ambulance veel minder ernstig bleek te zijn en die ook via 1733 en een arts van de wachtpost had kunnen worden opgevangen."

Subjectieve inschatting

"We zitten dus vrijwel altijd met een subjectieve inschatting die gemaakt wordt als patiënten of mensen uit diens omgeving – leken inzake geneeskunde meestal – al dan niet de telefoon grijpen en een hulpnummer bellen."

"Domus Medica meent stellig dat het systeem 1733 spoedig algemeen moet worden uitgerold en vervolgens voortdurend moet worden gemonitord op efficiëntie. De gegevens van het proefproject in de regio Leuven-Tienen zijn alvast bemoedigend; minder dan één van de honderd mensen die 1733 belden, werd door de call-taker met dienst verkeerd doorverwezen."

Contraproductief

"Domus Medica begrijpt dat de ziekenhuizen financieel onder druk staan en vindt dat dit structurele probleem dringende aandacht en een duurzame oplossing verdient, in het belang van de patiënten. De oplossing ligt zeker niet in een maximale instroom van patiënten via de spoedeisende hulp."

"We verdenken de spoedartsen zeker niet van kwade trouw. Ook zij hebben, net als huisartsen, allicht het beste voor met de patiënten, maar alle medische problemen groot of klein via spoed laten passeren omdat er wel eens een miskend infarct zou kunnen tussen zitten, dat lijkt ons contraproductief", besluit voorzitter Roel Van Giel.

> Lees ook: Spoedartsen tegen 1733 als 'dr. Google-protocol'

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.