Samen werken aan Zorgzame Buurten: 35 inspirerende praktijken onder de loep

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck gelooft in de kracht van zorgzame buurten, om laagdrempelige zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij kwetsbare mensen te brengen, aansluitend op hun levensdoelen en hun sterktes. Het Fonds ondersteunde 35 projecten en liet die ook analyseren door een academisch team. Dat leidde tot het rapport ‘Lokaal samenwerken in Zorgzame Buurten’.

Een zorgzame buurt, waar mensen elkaar kennen en zorg dragen voor elkaar: een mooi doel, maar het komt niet vanzelf. Buurtbewoners, verenigingen, lokale besturen en professionele zorg- en welzijnsverstrekkers moeten er samen aan werken, op maat van hun buurt.

De focus van de 35 zorgzame buurten ligt op het faciliteren van ontmoeting en verbinding in de buurt, het versterken van buurtbewoners in het algemeen en kwetsbare groepen in het bijzonder. In de praktijk zijn mensen betrokken die niet onder de klassieke definitie van ‘zorg- of welzijnsverstrekker’ vallen: bewoners, gezinnen, ouderen, kinderen, lokale handelaars, buren… Iedereen komt er vroeg of laat, van ver of van dichtbij, mee in aanraking.

Rechtstreekse solidariteit met kwetsbare groepen is voor de 'gewone' burger een ver-van-ons-bed-show geworden.” De bezorgdheid leeft dat bepaalde groepen systematisch uit de boot vallen, en projecten willen daar op inspelen.

Succesfactoren en hindernisssen

Het rapport beschrijft ook de processen, hoe in de vele buurten te werk werd gegaan. De 35 projecten vertellen over de succesfactoren, hindernissen en randvoorwaarden om zorgzame buurten te realiseren. Succesfactoren zijn onder meer:

  • een goed evenwicht tussen top-down en bottom-up benaderingen,
  • participatie en cocreatie,
  • een gezondheids- en welzijnsprofessional die faciliteert en motiveert,
  • vrijwilligers die zich ondersteund weten,
  • het belang van netwerken, samenwerking en allianties.

Het rapport kadert de bevindingen van deze lokale initiatieven in de context van het beleid, van internationale trends en van verschillende kaders voor het stimuleren van buurtgerichte zorg.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.