Sociale zekerheid: welke rechten voor Belgisch burgers in VK na Brexit?

Op 1 februari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie (EU). Het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben een terugtrekkingsakkoord gesloten om de coördinatie van de respectieve socialezekerheidssystemen te regelen. Tekst en uitleg van het Riziv.

De twee sectoren, verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zijn betrokken.  Het Terugtrekkingsakkoord regelt, in de relatie met het Verenigd Koninkrijk na haar vertrek uit de EU:
- de toegang tot en terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen
- de toekenning en uitbetaling van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, moederschap en hiermee gelijkgestelde uitkeringen.

Het Terugtrekkingsakkoord voorziet in 2 periodes

  • Van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020 (overgangsperiode)
  • Vanaf 1 januari 2021 (toekomstige relaties)

Van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020 (overgangsperiode)
Tijdens deze overgangsperiode is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de EU, maar de Europese regels over de sociale zekerheid blijven volledig van toepassing. Dat betekent dat de regels van toepassing vóór de Brexit onveranderd van toepassing blijven tot en met 31 december 2020 voor Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britse burgers in België.

Vanaf 1 januari 2021 (toekomstige relaties)
De Europese regelgeving is niet meer van toepassing maar een aantal socialezekerheidsrechten blijven gegarandeerd voor de Britse en EU-burgers die vóór 1 januari 2021 gebruik gemaakt hebben van het vrij verkeer van personen (verworven rechten).

Voor de nieuwe situaties die zich voordoen na 1 januari 2021 zijn de EU en het Verenigd Koninkrijk onderhandelingen begonnen om de regels inzake sociale zekerheid te bepalen die van toepassing zullen zijn.

De situatie wordt verder opgevolgd door het Riziv. Meer info vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.