"Supplementenverbod ambulante zorg: weinig doordachte én niet-overlegde beslissing" (Kartel)

Het Kartel (ASGB/GBO/Modes) legt zich niet zomaar neer bij het supplementenverbod ambulante zorg en noemt het een 'weinig doordachte én niet-overlegde beslissing.'

"Een ontwerp van wet diverse bepalingen gezondheid werd deze week goedgekeurd door de Kamer (zonder één tegenstem!)", merkt het Kartel op. Het ontwerp bevat een verbod op supplementen inzake ambulante zorg voor patiënten die een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds genieten, zoals we al signaleerden.

Genuanceerd

Op het eerste gezicht kan niemand daar tegen zijn, aangezien de rationale is om de zorg toegankelijk te houden voor wie deze niet of minder goed kan betalen. Maar wie wat dieper in de materie graaft, merkt dat de realiteit op zijn minst veel genuanceerder is, analyseert het syndicaat. Het diept zijn analyse uit via drie punten:

  • Ten eerste: wat zijn supplementen? Voor ons dekt de term zowel vergoeding voor extra kosten als extra honorarium, terwijl dat 2 fundamenteel verschillende zaken zijn. Extra kosten die niet vergoed worden door de overheid moeten voor ons – transparant – doorgerekend kunnen worden. Extra honorarium is een ander verhaal. Dat kan voor ons, zij het mits redelijkheid en billijkheid. Dus excessieve extra honoraria moeten beteugeld worden. Met huidige wet geldt er een verbod op al deze zaken, wat dus 2 bruggen te ver is.
  • Ten tweede: voor welke patiënten zal het verbod van toepassing zal zijn? Natuurlijk zijn ook wij er voorstander van dat gezinnen/patiënten die het niet breed (genoeg) hebben, toegang hebben tot alle zorg, ook de ambulante. Het Kartel heeft dit altijd hoog in het vaandel gedragen. Maar, gelet op een inkomstenplafond van slechts (bijna) 25.000 euro per jaar, is de groep voor ons  te ruim gedefinieerd waardoor wel erg veel mensen van het verbod gebruik kunnen maken
  • Ten derde ontbreekt ook elke nuance inzake de aard van de zorg waar het supplementenverbod voor zal gelden. Wij zijn altijd voor gerichte en genuanceerde maatregelen, en voor ons zou bvb een onderscheid tussen dringende en niet-dringende (ambulante) zorg een essentieel element in dit wetsontwerp geweest moeten zijn.

Gebrek aan overleg: trop is te veel

Dat alles brengt het Kartel tot wat het noemt 'de absolute kern van de zaak': het totaal gebrek van enig overleg. "We nemen al jaren loyaal deel aan het overlegmodel. Maar dit is het zoveelste dossier op korte tijd dat er zonder overleg wordt doorgejaagd."

"Bovendien zitten we met een historisch hoge inflatie en oplopende kosten, ook voor artsen, wat dergelijke maatregel nog moeilijker verteerbaar maakt."

"Voeg daar nog de sluipende uitholling van de conventie bij door deze en andere maatregelen zoals de plannen voor een verbod op supplementen op zware medische apparatuur voor ambulante patiënten of steunmaatregelen in de context van de inflatie, enkel voor geconventioneerde artsen, en een mens vraagt zich af waarom we als artsen nog conventies zouden onderhandelen, als niet toetreden tot conventie toch geen verschil meer uitmaakt."

"Op een bepaald moment wordt trop te veel, ook voor ons", weet Kartelvoorzitter dr. Thomas Gevaert.

> Rode lijn overschreden (Bvas)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.