Toezichtshonorarium kinderoncologen en -hematologen vanaf 1 juli

Op 8 mei 2024 werd een KB gepubliceerd dat kinderoncologen en -hematologen op 1 juli toegang geeft tot het toezichtshonorarium in het oncologisch dagziekenhuis. Het Kartel maakt zich sterk dat dat zijn verdienste is: "Toen het Kartel in 2019 in het toenmalige akkoord een opwaardering van dit toezichthonorarium heeft kunnen bekomen, was het van in het begin expliciet de bedoeling dat de pediatrisch oncologen en hematologen evenwaardig  behandeld zouden worden."

"Blijkbaar zijn er nadien voor deze collega’s, als gevolg van een administratieve vergissing, toch problemen gerezen om deze verstrekking te kunnen aanrekenen", legt het syndicaat uit. "Dat wordt door dit KB gecorrigeerd. Het treedt in voege vanaf 1 juli 2024"

In het KB staat de correctie als volgt vermeld voor de Nederlandse tekst: "597273". Honorarium voor toezicht op de rechthebbende die verblijft in een functie "niet-chirurgische daghospitalisatie", zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 februari 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend, voor de arts-specialist in de medische oncologie, de arts-specialist met de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie, of de arts-specialist in de kindergeneeskunde, houder van bijzondere beroepstitel in de pediatrische hematologie en oncologie . . . . . C 16"; (onze cursivering).
3° de verstrekking 597295 en de toepassingsregel die erop volgt worden als volgt vervangen:
"597295". Honorarium voor toezicht op de rechthebbende die verblijft in een functie "niet-chirurgische daghospitalisatie", zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 februari 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend, voor de geaccrediteerde arts-specialist in de medische oncologie, de geaccrediteerde arts-specialist met de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie, of de geaccrediteerde arts-specialist in de kindergeneeskunde, houder van bijzondere beroepstitel in de pediatrische hematologie en oncologie . . . . . C 16 + Q 30 (onze cursivering).
De verstrekkingen 597273 en 597295 zijn enkel verschuldigd bij toezicht op patiënten bij toediening van chemo- of immunotherapie in het kader van maligne niet-hematologische aandoeningen.".

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.