Uw vragen over telefonisch advies beantwoord door het Riziv

Het Riziv versoepelt de overeenkomsten van revalidatiecentra en gespecialiseerde centra. Wegens Covid-19 stellen ziekenhuizen niet-dringende contacten, consultaties en behandelingen uit. Het Riziv lijst ook veelgestelde vragen op over telefonisch advies en de nieuwe nomenclatuurnummers.

Wegens Covid-19 stellen ziekenhuizen niet-dringende contacten, consultaties en behandelingen uit. Dat kan ook een belangrijke impact hebben op de toepassing van de gesloten overeenkomsten met revalidatiecentra en gespecialiseerde centra.

Om zo veel mogelijk te vermijden dat deze uitzonderlijke situatie nadelige gevolgen heeft voor de betrokken patiënten en voor de betrokken instellingen, heeft het College van artsen-directeurs beslist om uitzonderlijk bepaalde maatregelen te nemen voor de betrokken sectoren.
De belangrijkste maatregelen
Voor vele sectoren zullen de door de adviserend artsen toegestane periodes van tenlasteneming van de verstrekkingen door de ziekenfondsen automatisch met een half jaar worden verlengd;
heel wat verplichtingen rond contacten die in een loop van een jaar moeten plaatsvinden, worden tijdelijk fors afgezwakt. In principe volstaat dit jaar 1 contact per jaar in plaats van het minimum aantal contacten dat in vele overeenkomsten wordt gevraagd;
revalidatieprogramma's met een beperkte (niet-verlengbare) duur kunnen uitzonderlijk toch ook met 6 maanden worden verlengd.
De betrokken geconventioneerde centra zullen eerstdaags een e-mail ontvangen met precieze informatie over de maatregelen voor hun overeenkomst.

Nieuwe nomenclatuurnummers medisch telefonisch advies Covid-19: veelgestelde vragen

  1. Welke nomenclatuurcodes bestaan er voor het telefonisch advies tijdens de COVID-19-pandemie? Code 101990 Advies met het oog op triage Covid-19 en 101135 Advies met het oog op continuïteit van zorg. Zie hiervoor ons artikel eerder.
  2. Wie kan deze nomenclatuurcodes aanrekenen? De verstrekkingen 101135 en 101990 kunnen aangerekend worden door alle artsen, zowel huisartsen als artsen-specialisten.
  3. Tijdens welke periode kunnen deze telefonische adviescodes aangerekend worden? Deze verstrekkingen kunnen aangerekend worden tijdens de COVID-19-pandemie, vanaf 14 maart 2020 tot de minister het besluit neemt de afgekondigde COVID-19-maatregelen op te heffen.
  4. Kan een psychiater een raadpleging aanrekenen die plaatsvond via een individueel videogesprek? Een individueel videogesprek dat plaatsvindt met het oog op de continuïteit van de zorg kan tijdelijk tijdens de Covid-19 pandemie via de prestatiecode '101135' aangerekend worden, maar enkel indien om gemotiveerde redenen de arts de patiënt niet in persoon kan ontmoeten gelet op de adviezen in verband met de COVID-19-pandemie. Deze verstrekking 101135 mag per patiënt per zorgverstrekker slechts éénmaal per periode van 7 dagen worden aangerekend. Een videoconferentie waaraan meerdere patiënten op hetzelfde tijdstip deelnemen, kan niet aangerekend worden.Deze adviescodes zijn ambulante codes en kunnen niet worden gebruikt bij gehospitaliseerde patiënten.

Nog een tiental andere veelgestelde vragen zijn beantwoord door het Riziv.

De detais vindt u hier (101135) en hier (101990) 

Nog meer vragen? covid19@riziv-inami.fgov.be.
Voor meer algemene vragen: www.info-coronavirus.be, info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 689 van 8u tot 20u.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.