Vandenbroucke raakt niet aan de Orde

De zaak Bollen leidde in het parlement tot vragen over andere tuchtorganen zoals de Orde der Artsen. In het regeerakkoord staat hierover niets vermeld en dus wordt er ook niet aan geraakt, luidt het.
Naar aanleiding van de ophef rond de tuchtmaatregelen tegen seksuologe Kaat Bollen pleitten Koen Verhofstadt en Marc Cosyns voor een grondige hervorming van de tuchtorganen in de gezondheidszorg. Zij stellen voor de bestaande ordes te vervangen door een Hoge Raad voor deontologie voor de gezondheidsberoepen, die onafhankelijk en interdisciplinair recht spreekt en preventief en bemiddelend kan optreden met respect voor en inspraak van iedere patiënt.

"Zit zo’n wijziging erin?", wilde kamerlid Barbara Creemers (Ecolo-Groen) horen van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

In zijn antwoord beaamde de minister de stelling van het groene kamerlid dat de bestaande ordes niet meer beantwoorden aan de huidige normen en vooral inzake transparantie, openbaarheid van de procedures en de rol van de aanklager sterk kunnen worden verbeterd.

Dat betekent niet dat Vandenbroucke snel werk wil maken van een hervorming van bijvoorbeeld de Orde der Artsen. “Een hervorming of afschaffing ervan maakt geen deel uit van het regeerakkoord. Ze is momenteel geen prioriteit voor mij, vooral niet in de huidige periode van intense strijd tegen de COVID-19-pandemie.”

Hij voegt er nog aan toe dat de noodzaak misschien iets minder dringend is geworden omdat er de voorbije jaren al meerdere maatregelen zijn genomen die kwesties aanpakken die vroeger onder de bevoegdheid van de deontologische organen vielen. “De rechten van patiënten, het levenseinde, de reclame en praktijken van vrije beroepen en de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg worden nu al bij wet geregeld.”

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.