Stagemeesters kunnen vergoeding 2020 van 719,15 euro aanvragen

Vandaag verscheen in Het Staatsblad het KB dat de modaliteiten en de vergoedingen van stagemeesters aanpast die kandidaat-specialisten opleiden voor het referentiejaar 2020. Het gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020, met uitzondering van de regeling voor buitenlandse stages die geldig wordt vanaf 1 januari 2022. U kunt de vergoeding vanaf 22 juli aanvragen.

Het Riziv kan inderdaad de vergoeding voor die buitenlandse en wetenschappelijke stages volgens de activiteitsradius in het stageplan verminderen met  50%.

Ter herinnering: het Riziv stelde tijdens de zomer van 2020 vast dat heel wat betwistingen over de vergoedingen voor stagemeesters 2019 sloegen op goedgekeurde stageplannen die niet bijgewerkt waren. In overleg met het kabinet van Maggie De Block is toen beslist om deze gegevens pas op 1 december 2020 als definitief te beschouwen.

Intussen was er al een aangepast KB van 31 maart 2020 en dat wordt nu nog aangevuld met een artikel dat voor de vergoeding van de stagemeesters een uitzondering voorziet van  buitenlandse, wetenschappelijke en specifieke stages. Die uitzondering gaat in op 1 januari 2022 en houdt in dat de stagemeester ook buiten de strikte stageperiode een vergoeding kan krijgen. 

Vraag nu uw vergoeding aan

Maar voor het merendeel van de stages in 2020 geldt nu een vergoeding van 719,75 euro (voor 2019 bedroeg die nog 705,98 euro per kalendermaand en per begeleide arts).
De vervaltermijn waarbinnen de tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor referentiejaar 2020 is vastgelegd op 90 dagen na de bekendmaking van het KB.

Vanaf nu kunt u dus uw vergoeding aanvragen. Praktische modaliteiten vindt u hier.

Bij betwistingen kan de stagemeester een procedure op gang brengen, maar dat moet binnen de 60 dagen na de beslissing gebeuren.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.