Voorstel resolutie ASO's en werkomstandigheden (PVDA)

Terwijl intussen de resultaten van de onderhandelingen in het paritair comité artsen-ziekenhuizen in een KB gegoten werden, ligt in de Kamer een resolutievoorstel dat de federale regering vraagt om de werkomstandigheden van de ASO's te verbeteren. Het is afkomstig van dr. Sofie Merckx.

Het voorstel tot resolutie verzoekt de federale regering zeven zaken:

1. kandidaat artsen-specialisten-in-opleiding een vast contract te geven, waarin overuren naar behoren worden vergoed en met bijdragen voor de sociale zekerheid (pensioenen, vakantiedagen, werkloosheid, ouderschapsverlof, ziekteverzekering, enz.);

2. werk te maken van een 38-uren contract voor het geheel van de kandidaat-artsen;

3. ervoor te zorgen dat de periode van opleiding meetelt als effectief gewerkte loopbaanjaren, zodat het geheel van kandidaat-artsen in opleiding rechten opbouwen voor een wettelijk pensioen;

4. te zorgen voor menswaardige arbeidsomstandigheden voor de artsen-in-opleiding, met studietijd inbegrepen in de werktijd en inspraak in de arbeidsomstandigheden en verloning;

5. een onafhankelijk federaal Instituut op te richten dat instaat voor de aanwervingen van alle kandidaatspecialisten, zoals dat met de coördinatiecentra al het geval is voor de huisartsen-in-opleiding. Dat neemt de rol van werkgever op zich en staat in voor een kwalitatief opleidingskader, de administratie, de verloning, de studietijd en de controle op de arbeidstijd;

6. de sociale zekerheid, ons solidariteitsstelsel, te versterken en toe te werken naar een forfaitaire financiering per inwoner en een toereikende structurele financiering van de ziekenhuizen, om af te stappen van de prestatiefinanciering en te vertrekken van een toegankelijke en preventieve eerstelijns- en tweedelijnszorg;

7. het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het Rekenhof te vragen om een andere betaling dan prestatiegebonden betaling voor artsen te bestuderen. 

> Ministerraad bevestigt akkoord KB onderhandelingen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.