Wet verplichte affichering honoraria rijdt zichzelf vast

Een wet van 27 oktober 2021 verplicht artsen en andere zorgverleners om hun honoraria te afficheren, maar kan moeilijk in voege treden wegens onwerkbaar. Op voorstel van het Riziv-verzekeringscomité zou een officieel affichemodel worden ingevoerd, maar dat is er nog steeds niet. Een dergelijk model is dan ook niet zo simpel. Daarover debatteerde de medicomut afgelopen maandag.

De nieuwe verplichting houdt in dat de arts:

 • infomeert over de tarieven die worden aangerekend voor de voor meest gangbare verstrekkingen in diens discipline
 • het totaalbedrag opsplitst in verschillende delen, met name de verzekeringstegemoetkoming, het persoonlijk aandeel en indien van toepassing het maximale bedrag van het gehanteerde supplement
 • duidelijk en leesbaar afficheert, desgevallend eveneens via online-kanalen

"Het ASGB/Kartel is sterk voorstander van het principe dat er meer transparantie moet komen over de tarieven en meer bepaald de supplementen die gevraagd worden. Meer nog, wij vinden al langer dat die laatste beter in centen dan in procenten zouden uitgedrukt worden", luidt het enerzijds. "Meer transparantie is evenwel één ding, meer administratieve rompslomp is daarentegen iets heel anders, dat kunnen we missen als kiespijn." Dus dringt het syndicaat erop aan dat het niet de bedoeling mag zijn "dat we als artsen een ellenlange lijst moeten opstellen (die we dan ook nog eens bij elke indexatie of tariefwijziging) moeten updaten. De wet zelf spreekt van de ‘meest gangbare’ verstrekkingen, dus dat impliceert al een beperking. En wie zou er beter over dat ‘al dan niet gangbare’ kunnen beslissen dan de artsen zelf?"

In een ziekenhuis zou een en ander ook gemeenschappelijk en gecentraliseerd kunnen gebeuren. "We gaan ervan uit dat dit ook voor de nieuwe verplichting zal volstaan", luidt het nog. Waarbij de vraag rijst of dit soort ‘klassieke’ papieren affichering nog van deze tijd is. "Kan dit niet even goed via bv. een QR-code op de smartphone?"

Pragmatisch

Een pragmatische aanpak, dat is ook waar AADM op aandringt. Nu is alles veel te rigide. "Een lijst per discipline opmaken voor prestaties die je moet afficheren, werkt niet omdat er een veel te grote diversiteit is bij de artsen. Het komt erop aan om de arts de vrijheid te geven om zelf zijn meest voorkomende prestaties aan te duiden", meent Roel Van Giel. "Daarmee schiet je het doel van de wet - de patiënt zo goed mogelijk informeren - voorbij. Laten we de geest van de wet volgen en niet de letter, mocht het tot controles komen van de toepassing van de wet. Voor een orthopedist die vooral gespecialiseerd is in heupprothesen heeft het weinig zin om de nomenclatuur van de schouder te afficheren en vice versa."

Er is afgesproken dat dit item aanstaande vrijdag op het kabinet besproken wordt.

De wet uit 2021 kwam er omdat de afficheringsplicht over het conventiestatuut van de arts in het verleden niet goed opgevolgd zou zijn. "Een oplossing zou kunnen zijn dat je de tien meest voorkomende prestaties in je praktijk afficheert", suggereert Van Giel. "Een dergelijke lijst zal nooit compleet zijn, maar wel een grote groep patiënten duidelijkheid verschaffen. Dat zou tegemoet komen aan de geest van de wet."

> Verplichte affichering tarieven voor binnenkort

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Jan Bonte

  31 maart 2023

  Misschien voor alvast te beginnen met de consultaties (intra en extra muros), telefonische adviezen, beantwoorden mails, sms, ....
  een tariefbepaling per minuut ?

 • Frank Comhaire

  30 maart 2023

  Artsen ontvangen een HONORARIUM, en de patiënt kan gerust vragen hoeveel het gangbare honorarium is/zal zijn wanneer ze een afspraak maken. Artsen verkopen hun diensten niet tegen één of ander TARIEF. Artsen oefenen een VRIJ BEROEP uit, en zijn geen (staats)-bedienden.

 • Marc DE MEULEMEESTER

  30 maart 2023

  Voor wanneer verplichte affichering van zit - , steek - en pensioen- penningen voor ons gestelde lichamen ?