"Verplicht ziekenfondsen tot info over deontologie" Valerie Van Peel (N-VA)

Het wetsontwerp van de regering om de ziekenfondsen iets meer te structureren en verantwoording te laten afleggen, bevat volgens kamerlid Valerie Van Peel toch nog enkele lacunes. Ze probeert het net wat meer te sluiten met twee amendementen.

De passage die ze wil toevoegen, luidt als volgt: “De landsbond is ertoe gehouden alle door de Controledienst gevraagde informatie over de toepassing van de deontologische code en het governancecharter te verschaffen. De landsbond brengt bovendien ten minste jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de Controledienst over de toepassing van de deontologische code en het governancecharter binnen de landsbond.”

Vanwaar die gevraagde toevoeging, naast nog een ander gelijkaardig amendement? 

"Artikel 3 van het wetsontwerp voorziet dat de landsbonden voor zichzelf en voor de aangesloten ziekenfondsen een deontologische code en een governancecharter opstellen", legt Van Peel uit. "De landsbonden informeren de CDZ (Controledienst Ziekenfondsen) over de controle van de toepassing hiervan op de ziekenfondsen, en kunnen hiervoor ook advies vragen aan de CDZ. Maar wie controleert de toepassing van de deontologische code en het governancecharter op de landsbonden zelf? Daarover staat niets in het wetsontwerp. Er worden hiertoe geen controle-instrumenten aangereikt voor de CDZ."

En daar wringt net het schoentje. De Ziekenfondswet bepaalt immers dat de CDZ als opdracht heeft om “er op toe te zien dat de door de ziekenfondsen en landsbonden ingestelde diensten en activiteiten in overeenstemming zijn met een aantal bepalingen van die wet. De verplichting tot het opmaken van een deontologische code en een governancecharter wordt bijvoorbeeld voorzien (artikel 7).

Verplicht info verstrekken over governance en deontologie

"Via deze bepalingen zorgen we ervoor dat de landsbonden worden verplicht om aan de CDZ alle gevraagde informatie te verstrekken over de toepassing van het governancecharter en de deontologische code binnen de landsbonden, en hiervan ook een jaarlijks schriftelijk verslag over te maken aan de CDZ."

Als de landsbonden en de ziekenfondsen niet handelen overeenkomstig de statutaire bepalingen, kan de Raad van de CDZ vandaag al enkele sancties toepassen krachtens artikel 60 van de Ziekenfondswet. "We bepalen dat de Raad dit voortaan ook zal kunnen voor handelingen die niet overeenkomen met de bepalingen uit het governancecharter en de deontologische code", besluit Van Peel.

Afwachten nu of deze amendementen ook voldoende bijval vinden in De Kamer.

> Ook ziekenfondsen moeten begin 2022 beantwoorden aan nieuwe regels

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    20 januari 2022

    Ons Koninkrijk wordt geregeerd door de Christelijke en de Sicialistische zuil en hun respectievelijke vak- en zieke- bonden , en zij moeten aan niemand verantwoording afleggen , ook niet over hun spaargeld in Luxemburg !
    Als je ziet wat ze zich kunnen permitteren met de zwangere collega Julie De Vos , die maar meer dan 50 uur per week bleef werken om haar collega's EN de patiënten uit de nood te helpen , hoe kan je dan verwachten dat ze de langdurig werklozen en beroeps zieke bonders weer aan het werk zullen krijgen ?