Winnend Brugs project veiligheidsprijs bevat batterij maatregelen

Hoe werd het winnende Brugse project gemotiveerd? Wat maakte dat het recht had op de veiligheidsprijs Patrik Roelandt?

Eerst en vooral garandeerde de vestiging van de wachtpost in een ziekenhuis een grote service naar veiligheid. Security is onmiddellijk oproepbaar en snel ter plaatse. Dat vergde de toestemming van de huisartsenwachtdienst aan de securitydienst om controle uit te voeren in de wachtpost. In de onmiddellijke buurt is ook personeel aanwezigheid van Spoed en Epsi (psychiatrische spoed).

Ook de concrete inrichting van de wachtpost was van belang, met:

·      Twee uitgangen in de wachtzaal

·      Camera’s in de wachtzaal en de praktijkgang

·      Zicht door spoedonthaal op wachtzaal spoed én wachtzaal huisartsenwachtpost

·      Zowel het onthaal van de huisartsenwachtdienst als van de spoeddienst hebben zicht op elkaars wachtzaal doordat de wanden volledig in glas zijn

·      Oogcontact tussen onthaalmedewerkers van beide diensten spoed en huisartsenwachtpost

·      Onthaal volledig afgesloten van wachtzaal

·      Onthaal ingericht met veiligheidsglas

·      Veiligheidsdeur van de wachtzaal naar de praktijkgang

·      Extra veiligheidsdeur sluit slaapgedeelte artsen af

·      Veiligheidsdeuren zijn enkel te openen met cijfercode

·      Elk lokaal heeft een digitaal slot. Openen/sluiten met de digitale sleutel wordt steeds geregistreerd en kan bijgevolg achterhaald worden. De sleutels kunnen per persoon en per lokaal ge(des)activeerd worden

·      Alle kasten in het secretariaat kunnen op slot

In de praktijken zelf bevinden zich sneltoetsen op elke telefoon naar security, spoed, andere huisartsen, onthaal, plus alarmknoppen in elk praktijklokaal. De medische berging wordt automatisch gesloten met een deurpomp waardoor inkijk door patiënten vermeden wordt. Er is geen belettering op de deur van de medische berging.

Ook de huisbezoeken voldoen aan een strikte veiligheidsregeling. De chauffeur rijdt de arts op huisbezoek tijdens het weekend: hij zoekt de weg, parkeert de wagen, staat op vraag de arts bij, controleert als de arts te lang wegblijft. Het gaat om een vast team van chauffeurs dat de weg en de buurt goed kent. De chauffeur draagt ook reflecterende kledij en rijdt met een gemerkte wagen: een prioritair voertuig, “huisarts op bezoek”. Digitaal pluspunt is dat het autotraject wordt gevolgd op een apart PC-scherm aan het onthaal. Tot slot is een grote zaklamp aanwezig in de auto.

1733

Door triage en filter via 1733, zowel voor uitstelbare zorg, voor het al of niet toekennen van huisbezoeken als voor het inschatten van ‘moeilijke’ situaties wordt al sterk preventief gewerkt. Zo kan meteen politiebijstand worden opgeroepen en de gegevens van de beller zijn bekend (gsm-locatie, persoonlijke gegevens, …). Steeds is ook bekend waar de arts zich bevindt.

Met al deze veiligheidsmaatregelen is de kous nog niet af want er loopt een aanvraagdossier voor de centrale weekwachtdienst dat wacht op goedkeuring. Dat bevat huisbezoeken met chauffeur en wagen tijdens de weekavonden en -nachten plus een permamente evaluatie om bij te sturen en de veiligheid nog te verhogen waar mogelijk.

Tot slot nog deze opmerking van de initiatiefnemers: “Alle voordelen van de centraal georganiseerde weekendwacht in functie van veiligheid vervallen tijdens de week doordat artsen alleen en zonder tracering op baan moeten

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.