Brusselse wachtdienst opent twee nieuwe wachtposten

De vzw GBBW (Garde Bruxelloise - Brusselse Wachtdienst) breidt zijn netwerk uit met de opening van twee nieuwe wachtposten in de gemeenten Etterbeek en Vorst om beter te kunnen inspelen op de behoeften van de Brusselse bevolking.

In 2002 is België voor het eerst beginnen nadenken over een hervorming van de wachtdiensten. In deze context werd in 2014 de GBBW opgericht, met als doel huisartsenwachtdiensten in Brussel beter te coördineren.

Nu, in 2018, lijkt de GBBW de onbetwiste pionier te zijn voor de wachtposten die zich organiseren in een “samenwerkingsverband”. Het beleid van de GBBW sluit immers aan bij het nieuwe federale beleid. De opdracht van de GBBW bestaat er hoofdzakelijk in om patiënten een continue toegang te garanderen tot algemene geneeskundige zorg.

Onvoldoende wachtposten

Vandaag telt het Brussels Gewest zo’n 1,2 miljoen inwoners. Momenteel is er dus één wachtpost per 240.000 inwoners en dat is duidelijk onvoldoende. De GBBW zal dus alles in het werk stellen om tegemoet te komen aan de behoeften en noden van de hele Brusselse bevolking op het vlak van niet-planbare eerstelijnszorg.

Daarom stekde het Globaal Strategisch Plan van de GBBW, dat in 2017 goedgekeurd werd, de vzw in staat  om eind 2018 twee nieuwe huisartsenwachtposten (HWP-en) te openen in Etterbeek (1040) en Vorst (1190). Ze vormen een aanvulling op de HWP-en die al operationeel zijn in Brussel-Centrum (1000), Schaarbeek (1030) en Sint-Jans-Molenbeek (Médinuit). Twee bijkomende wachtposten zullen nog openen in 2019 in Anderlecht en in Oudergem.

Met de steun van het Riziv (voor de algemene werking) en van de GGC (voor het eenvormig nummer en de Tweetaligheid), telt het ‘samenwerkingsverband’ van de GBBW vandaag vijf wachtposten. “De GBBW is momenteel nog in volle ontwikkeling en uitbreiding tot 2020. We durven toch ook al verder kijken en nadenken over de toekomst. De GBBW is trouwens erg trots dat  de samenwerking èn de goede verstandhouding met de verschillende Brusselse ziekenhuizen ertoe bijgedragen hebben dat de nieuwe wachtposten snel verwezenlijkt en geopend konden worden”, zegt Ellen Stassart, algemeen directeur van de GBBW.

Samenwerkingsverbanden

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block steunt het project van de GBBW: “ Het hoofddoel is ervoor te zorgen dat elke patiënt in ons land te allen tijde toegang heeft tot een huisarts. Wij zullen er ook op toezien dat de wachtposten, de spoeddiensten en de triage via het nummer 1733 beter gecoördineerd worden. Een reorganisatie in ‘samenwerkingsverbanden’ zal er namelijk voor kunnen zorgen dat de organisatie van nachtbezoeken en de coördinatie efficiënter worden.” 

Naar aanleiding hiervan organiseert de GBBW op 18 december 2018 een feestelijke opening van de nieuwe wachtposten in aanwezigheid van ministers Maggie De Block, Didier Gosuin en Guy Vanhengel.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.