WP Midden-Brabant: ruim 50.000 euro geïnvesteerd, nog geen cent van overheid

Morgen de plechtige inhuldiging, wellicht in het bijzijn van minister De Block, volgende week de start van wachtpost Midden-Brabant. Intussen wachten de investeerders op de overheid om hun geld terug te zien..

Morgen, op 21 juni, vindt de plechtige opening plaats van de huisartsenwachtpost in de rand van Brussel: HA WP Midden-Brabant. De post dekt de bevolking van Strombeek, Diegem, Vilvoorde, Machelen en Zaventem. Hij ligt aan het Vilvoordse ziekenhuis Jan Portaels (Gendarmeriestraat 65).

Een moeilijke geboorte in een moeilijk gebied: de “banaan” rond Brussel, die zijn finalisatie zal kennen in de nog te ontwerpen wachtpost Druivenstreek.

Volgens insiders kwam de overheid maar zeer traag met financiële steun over de brug: na tien maanden zagen de huisartsen nog geen euro maar ze staken zelf al wel meer dan 50.000 euro in de wachtpost.

Misschien heeft minister De Block of haar woordvoerder, in principe aanwezig op de opening, daarvoor een verklaring. Volgens een recent artikel in MediSfeer zette het Verzekeringscomité eind april toch het licht op groen voor financiële steun. Meer precies gaat het inderdaad om investeringskosten ten bedrage van 45.771,00 euro. De werkingskosten worden geraamd op 396.141 euro.

Zoals u zich misschien nog herinnert, ligt het al toegekende bedrag voor 2019 voor alle wachtposten op bijna 23,5 miljoen. Dat bedrag valt uiteen in 22,6 miljoen voor al bestaande wachtposten en goed 856.000 euro voor nieuwe initiatieven.

De streek in de Brussele rand is natuurlijk niet eenvoudig op te volgen met haar specifieke problematiek. De Brusselse rand kent een relatief oude generatie huisartsen, zit middenin de multiculturele samenleving en er zouden ook nogal wat artsen zich aan de wachtdienst (willen) onttrekken, al dan niet terecht.

De weekwacht wordt overigens nog steeds per kring georganiseerd (Harno en Zhorg).

De inhuldiging is dus voor morgen voorzien, de start zelf staat een week later, op 28 juni gepland.

Meer info: www.wachtdokter.be

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.