Ziekenfondsen: aangekondigde controles

De CDZ (controledienst voor de ziekenfondsen) kondigt zoals elk jaar voor het komende jaar, de gebieden en indicatoren aan die hij het volgende jaar (2023 dus nu) speciaal zal controleren. Sommige aspecten hebben mogelijk ook gevolgen voor zorgprofessionals, bijvoorbeeld voor de stipte uitbetaling van derdebetaler, de naleving van de nomenclatuur voor chirurgische prestaties en de toezichtshonoraria voor gehospitaliseerden.

De CDZ bestaat sinds 19910 en helpt bij het opstellen van regels en het toezicht op de naleving van die regels van het administratief en financieel ziekenfondsbeheer. 

Voor 2023 hecht de CDZ bijzonder belang aan de tijdige betaling van zorgprestaties. Maar alles hangt natuurlijk af van de hoeveelheid geld die beschikbaar is. In de praktijk zal de voor dit toezicht gebruikte indicator de liquiditeitscoëfficiënt zijn. De verhouding dus tussen de gemiddelde dagelijkse kasstroom en de financiële uitgaven van de ziekenfondsen. De CDZ drijft de evaluatie tot het uiterste omdat zelfs de rente door het financiële beheer van de beschikbare middelen, in aanmerking wordt genomen. Er zullen ook aanpassingen komen om rekening te houden met de rentelasten.

Derdebetaler

Voor de derdebetaler herinnert de CDZ eraan dat de wet de termijnen bepaalt waarbinnen deze betalingen moeten worden verricht (elektronische facturering max. 2 weken - papieren facturering max. 2 maanden) en dat "niet-naleving van deze termijnen het systeem van derdebetaler in het gedrang zou kunnen brengen".  Het gehanteerde criterium is de verhouding tussen de uitstaande schulden aan derden en de verrichte betalingen aan derden. Ook hier volgen aanpassingen, met name voor de ziekenhuizen, om het effect te neutraliseren van factoren waarop de ziekenfondsen geen invloed hebben.

Om abnormale situaties op te sporen, zullen de accountants die verantwoordelijk zijn voor de rekeningen van de ziekenfondsen een dertigtal vragen moeten beantwoorden die twijfelachtige gevallen aan het licht kunnen brengen.     

Chirurgische prestaties

Bovendien zal de geldigheid en de naleving van de nomenclatuur worden gecontroleerd. Het thema waarop de CDZ zich toespitst, is dat van de chirurgische diensten, waarvan het Riziv aangaf dat het a priori moet worden behandeld. Het is vermeld in artikel 14 van de nomenclatuur voor NKO, urologie en orthopedie.

De audit zal ook gericht zijn op de follow-up van de bevindingen in de context van het thema 2020, dat sloeg op de "controlevergoedingen van gehospitaliseerde patiënten". Andere onderdelen van de controles die in 2023 door de CDZ  zullen worden uitgevoerd, slaan ten slotte vooral op de interne boekhoudkundige verrichtingen van ziekenfondsen.

> Het volledige document

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.