Brusselse regering (GGC) keurt ordonnantie over gebruik CST goed

Het Covid Safe Ticket (CST) kan in het Brussels Gewest gebruikt worden in dancings, discotheken, restaurants, cafés,  sport- en fitnesscentra,  handelsbeurzen en congressen, inrichtingen die behoren tot de culturele, recreatieve en feestelijke sector, de residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen, en evenementen vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten.

Zo staat in het voorontwerp van ordonnantie die de Brusselse regering - als Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) donderdag in eerste lezing heeft goedgekeurd. 

De tekst gaat nu voor advies naar de Raad van State en de Gegevensbeschermingsauroriteit. Tegelijk overlegt de regering met de verschillende sectoren , sociale partners en burgemeesters. Na de definitieve goedkeuring verhuist de tekst naar het Brussels Parlement. De regering (GGC) mikt op begin oktober voor de uitvoering en wil nadat alles op punt is gesteld controles en sancties invoeren vanaf halverwege oktober zodra die sancties zijn goedgekeurd en bekendgemaakt.  De burgemeesters krijgen door de ordonnantie de mogelijkheid om adminstratieve sluitingen op te leggen.

De sectoren die in de ontwerpordonnantie staan vermeld, zijn dezelfde als degene die in het samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en de deelstaten zijn opgenoemd: de dancings en discotheken; de restaurant en cafésector, (niet van toepassing voor de terrassen waarvoor de huidige regels blijven gelden);  de sport- en fitnesscentra (niet voor buitenevenementen met minder dan 200 personen);  de handelsbeurzen en congressen (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen; maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken); de inrichtingen uit de culturele, recreatieve en feestelijke sector (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen; maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken);  de residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen; en evenementen vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten. Voor de hotels geldt de regel voor de restaurant- en café-activiteiten en voor beurzen en congressen.

Er mag geen CST gevraagd worden aan burgers jonger dan 16 jaar, behalve wanneer zij een zorginstelling of een massa-evenement bezoeken. Het CST zal daarenboven nooit verplicht worden voor essentiële activiteiten, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot onder meer het openbaar vervoer, scholen, gemeentebesturen, het werk of , de bank. 

Deze uitzonderlijke maatregel mag maar voor een beperkte duur van maximaal drie maanden gelden, afhankelijk van hoe de gezondheidssituatie evolueert.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.