Brusselse ziekenhuizen: “15 tot 20 miljoen nodig voor energienood”

De koepel van Brusselse ziekenhuizen, Gibbis, neemt actief deel aan de onderhandelingen over de ziekenhuishervorming, onder meer als het gaat over de uitbreiding van het dagziekenhuis. Een gesprek met Patricia Lanssiers, directeur Gibbis.

“We brengen mee onze expertise in. Ongeveer 20% van de patiënten in onze Brusselse ziekenhuizen komt overigens uit Vlaanderen, 15 tot 16% uit Wallonië. We zijn volop bezig met de bevordering van het dagziekenhuis. Er lopen programmatie-oefeningen rond specialisatiebedden onder andere. Daarvoor moet de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) adviezen voorbereiden. "

"Het kabinet stelde een tijdslijn op met de diverse werven. Ik ben dan ook blij dat we nu door de aansluiting van zes extra instellingen met nog meer representativiteit onze sector kunnen vertegenwoordigen. We zijn eveneens uitgenodigd op de hoorzittingen in de Kamer over de ziekenhuishervorming deze maand.”

Een prangend probleem is het tekort aan zorgverleners. Verschilt dat in Brussel met de rest van het land en welke oplossingen stellen jullie voor?

“Er waren al maatregelen via het Zorgpersoneelsfonds en IFIC, het functiekwalificatiesysteem met barema’s voor het zorgpersoneel. Eerlijk gezegd denk ik dat die maatregelen nog niet volstaan. De hele zorgpersoneelsketen moeten we herbekijken. Specifiek voor Brussel speelt het mobiliteitsprobleem nog sterker dan elders naast de vereiste van meertaligheid. We moeten ook vermijden dat er een ongezonde competitie ontstaat in de zoektocht naar personeel tussen de verschillende soorten instellingen.”

In Brussel hebben meer dan elders patiënten geen vaste huisarts. Hoe kan Gibbis mee de samenwerking tussen ziekenhuizen en eerste lijn stimuleren?

“De Brusselse regering heeft een sociaal plan geïntegreerde zorg voorgesteld om het ongelijke zorgaanbod tussen de patiënten te verbeteren. We betreuren dat we te weinig geraadpleegd werden bij de opstelling van dat plan. Men houdt er te weinig rekening mee dat we ook patiënten buiten Brussel behandelen. Men kaart er wel potentiële banden aan tussen eerste lijn en ziekenhuis, maar we staan nog ver van een geïntegreerde samenwerking.”

In 2023 moeten ook de grote covid-voorschotten geregulariseerd worden. Ziet u daar noemenswaardige problemen voor de Brusselse ziekenhuizen?

“Qua financiën staan momenteel vooral de energiebudgetten onder druk. Plus daarbij de mee veroorzaakte indexatie- en inflatieproblemen. Alle Brusselse ziekenhuizen worden geconfronteerd met de stijgende energieprijzen wegens hun grote energienood. Voor sommige is de impact onmiddellijk, andere kunnen nog enkele maanden genieten van een vast energiecontract.”

“Wij schatten de meerkost voor de Brusselse ziekenhuizen op termijn in op 15 à 20 miljoen.  Dat op basis van een voorzichtige extrapolatie die rekening houdt met een zekere normalisering in de komende maanden (cf advies FRZV).”

Netwerkvorming in Brussel was lang onduidelijk, maar nu klaart de mist op?

“Ja, in die zin dat we nu kunnen spreken van drie netwerken: het Vlaams netwerk met UZ Brussel en dan twee netwerken daarnaast: H.Uni (Saint Luc, Sint-Jan, Europaziekenhuizen en Saint-Pierre Ottignies) dat over de grenzen van Brussel heengaat naar Wallonië; en ook één zeer groot publiek/privénetwerk met Chirec, Iris-Zuid en alle publieke ziekenhuizen, met name Brugmann, Sint-Pieter, Huderf, Bordet en Erasme.”

Wat dat laatste netwerk betreft: zal de governance van zo’n groot netwerk met vele verschillende partijen geen praktische problemen opleveren?

“Dat zal het netwerk zelf moeten zeggen en het zal ook blijken uit de effectieve opbouw van het netwerk dat pas recent tot stand kwam.“

Innovatie van de gezondheidszorg is ook een prioriteit. Hoe willen jullie die bevorderen?

“In de ziekenhuishervorming proberen we zeker voldoende ruimte te creëren om die innovatie te financieren. We willen absoluut dat de artsen daarbij hun inbreng hebben, al is er nog geen concrete formule voor uitgewerkt.”

> Brusselse openbare en private ziekenhuizen bundelen krachten binnen Gibbis

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.