Bvas vraagt aanpassingen in eindrapport New Deal

Bvas vreest dat belangrijke elementen in het eindrapport van de reflectiegroep “Naar een New Deal voor de huisarts(praktijk)” niet kloppen of ontbreken. Het syndicaat vraagt een hele reeks aanpassingen.

Dit zijn belangrijkste punten volgens Bvas:

 • De verplichting om “het basisaanbod van medisch-technische handelingen van de huisarts… afhankelijk te maken van een minimaal competentieniveau” is de voorbode van een uitbreiding van de erkenningscriteria voor de huisarts en een recurrente evaluatie van de criteria gedurende de hele carrière, waarbij de huisarts het recht kan verliezen om zijn/haar beroep nog uit te oefenen.
 • De eis van minimaal “1.000 vaste patiënten” sluit jongeren en artsen aan het einde van hun loopbaan uit.
 • De verplichting om “drie ondersteunende (werknemers)” aan te nemen, sluit de artsen met een solopraktijk uit.
 • “Praktijkprocessen, zorgprotocollen, richtlijnen voor de praktijk” opleggen, of nog erger “kwaliteitsaudits” verhoogt de administratieve last aanzienlijk.
 • Vragen dat “zorgverleners geconventioneerd zijn”, zet het hele principe van de conventionering op losse schroeven.
 • De vermelding van “een doorverwijzing naar de meest geschikte zorgverlener (door niet-artsen)” zal ervoor zorgen dat de case manager de huisarts vervangt. Die laatste verliest zijn centrale rol en elke beslissingsmacht.

Naast die punten die niet kloppen, ontbreken er ook enkele.

 • Over de invoering van een strikte en dwingende triage via het nummer 1733, zeker voor de diepe nacht, bestaat een grote eensgezindheid, maar het rapport vermeldt daar niets van.
 • De vestiging van de huisartsen over het grondgebied wel vermeld, maar niet besproken.

Minister Vandenbroucke laat er geen enkele twijfel over bestaan volgens Bvas: “Dat de solo-huisartsen verdwijnen, is een goede evolutie. (…) Het kan niet langer dat een huisarts helemaal alleen verantwoordelijk is voor de volledige zorg van alle patiënten.”  In het licht van deze uitspraak vraagt het syndicaat zich af of de New Deal, die momenteel als een keuze wordt voorgesteld, niet zal leiden tot een verplicht model.

Valkuil vermijden

Om te vermijden dat de New Deal een valkuil wordt voor de hele huisartsengeneeskunde legt Bvas de volgende eisen op tafel:

 • De toegangscriteria van de New Deal mogen niet de erkenningscriteria worden voor alle huisartsenpraktijken.
 • Het minimum aantal patiënten om toegang te krijgen tot de New Deal moet worden verlaagd.
 • De huisarts mag niet verplicht worden om een minimum aantal werknemers aan te nemen, maar moet een beroep kunnen doen op één enkele werknemer, een zelfstandige medewerker of een bedrijf dat deze dienst aanbiedt.
 • De huisarts krijgt de vrijheid om zijn praktijk zonder regels of audit te organiseren.
 • De New Deal moet ook toegankelijk zijn voor niet-geconventioneerde huisartsen.
 • De huisarts behoudt zijn/haar centrale rol in de verwijzing van patiënten naar andere zorgprofessionals. Hij/zij mag deze verantwoordelijkheid ook aan een derde partij overdragen indien hij/zij dat wenst.
 • Het nummer 1733 past een strikte en opgelegde triage toe en de wachtdienst tijdens de diepe nacht moet beperkt blijven tot patiënten in rusthuizen, in palliatieve zorg en voor overlijdensakten.
 • De spreiding van de huisartsen over het grondgebied mag niet worden vastgelegd in een vestigingswet. Jonge huisartsen mogen niet worden verplicht, maar moeten worden aangemoedigd om zich in gemeenten met een huisartsentekort te vestigen.
 • De premie voor samenwerking met en financiering van ondersteunend personeel mag niet worden voorbehouden aan huisartsen die voor het nieuwe betalingssysteem kiezen, maar moet ook beschikbaar zijn voor huisartsen die per prestatie worden betaald.
 • Noch de financiering van een verhoging van het forfaitaire gedeelte van de New Deal-huisartsen, noch die van het ondersteunende personeel mag afgehouden worden van het budget van de huisartsen die per prestatie worden betaald.

Bvas blijft beschikbaar voor constructief overleg binnen de NCAZ om een echte consensus over een model te bereiken. Een consensus die tegemoetkomt aan de verwachtingen van de verschillende praktijkvormen, heet het.

> Kartel vraagt aanpassing New Deal op negen vlakken

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Frank JONGENEEL

  30 maart 2023

  Opmerkingen over de new deal…

  Het nummer 1733 past een strikte en opgelegde triage toe en de wachtdienst tijdens de diepe nacht moet beperkt blijven tot patiënten in rusthuizen, in palliatieve zorg en voor overlijdensakten.

  Wat met dringende patiënten NIET in rusthuizen of nog niet palliatief, bvb. meningitis acute buik, cva, infarct etc midden in de nacht ?
  Dus WEL opstaan voor een dode maar niet voor acute pathologie?
  Te gek voor woorden