Vijf extra credit points als beloning voor inzet artsen (Bvas)

De accrediteringsstuurgroep buigt zich over een voorstel om voor de periode van overmacht door de coronapandemie ambtshalve te verlengen tot eind juni. Bvas steunt dat voorstel en is voorstander om alle geaccrediteerde artsen 5 credit points toe te kennen als waardering voor hun bijzondere inspanningen in de coronacrisis.

De maatregelen inzake corona worden stilaan afgebouwd. Maar zelfs bij een volledige opheffing van de maatregelen zal het aanbod aan navorming niet onmiddellijk de proporties van voor de coronacrisis aannemen. Voor de rechtszekerheid is het daarom beter om de periode van overmacht voor de accreditering van artsen te verlengen tot en met eind juni. Over dit voorstel van de accrediteringsstuurgroep, dat de steun van de Bvas krijgt, wordt dit weekend gestemd.

Een voorstel om het aantal credit points (CP) en Lok-vergaderingen dat de artsen moeten behalen en bijwonen om in aanmerking te komen voor accreditering te verminderen, zou te veel tijd vergen. Zo’n voorstel moet aan een aantal overlegorganen worden voorgelegd en finaal door ministerraad en de Koning bekrachtigd worden. Een procedure die al gauw zes maanden zou aanslepen.

In de plaats daarvan verdedigt de Bvas het idee om artsen te belonen voor de uitzonderlijke inspanningen die ze geleverd hebben tijdens de coronacrisis. De participatie van geaccrediteerde artsen in de vergaderingen en webinars met betrekking tot de triage, opvang, testing en tracking van Covid-19-patiënten wordt dan als ‘ad hoc’ navorming beschouwd.

Bvas wil de artsen daarvoor erkend zien door hen een aantal credit points toe te kennen, deels onder vorm van een Lok-deelname en deels als credit points in ethiek en economie, aldus dr. Bart Dehaes, Bvas-ondervoorzitter.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Erika SLOCK

    29 mei 2020

    Dat is een goed idee vermits online LOK vergaderingen niet geaccrediteerd worden

  • Erika SLOCK

    29 mei 2020

    Dat is een goed idee vermits online LOK vergaderingen niet geaccrediteerd worden