`De humani corporis fabrica' voorlopig cultureel erfgoed Vlaamse Gemeenschap

Volgens een ministerieel besluit dat vandaag werd gepubliceerd, is het werk `De humani corporis fabrica' van Andreas Vesalius voorlopig opgenomen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. Het werk wordt bewaard bij de KU Leuven.

Het besluit van minister-president Jambon omschrijft het als 'wetenschappelijk erfgoed' en motiveert de maatregel als volgt:
"Deze publicatie van de tweede druk van `De humani corporis fabrica' (de `Fabrica') van Vesalius uit 1555 is een zeldzaam en onmisbaar document. Het betreft een absoluut uniek exemplaar, afkomstig van Vesalius zelf en door hem uitgebreid voorzien van meer dan duizend aantekeningen met het oog op de uitgave van een derde editie van de Fabrica die er door het overlijden van de auteur in 1564 nooit is gekomen."

"De zeldzaamheid ervan staat buiten kijf: het betreft Vesalius' persoonlijke exemplaar van zijn magnum opus met uitgebreide eigenhandige notities."

"Die aantekeningen zijn om meerdere redenen bijzonder. Er zijn überhaupt weinig handgeschreven teksten van Vesalius bewaard, dit exemplaar van de Fabrica ontleent zijn bijzondere status en uniciteit precies aan de aanwezigheid van deze aantekeningen. Het exemplaar heeft een schakelfunctie omdat het aan de hand van de erin opgenomen notities toelaat de evoluerende ideeën en opvattingen van Vesalius over menselijke anatomie in de laatste fase van zijn leven (i.e. tussen 1555 en 1564, tussen de tweede en de nooit gerealiseerde derde editie van de Fabrica) op de voet te volgen en te bestuderen. Voor de geschiedenis van de wetenschapsbeoefening, in het bijzonder de ontwikkeling van de anatomische wetenschap in de 16de eeuw, heeft dit exemplaar van de Fabrica precies omwille van Vesalius' aantekeningen een grote ijkwaarde."

"Andreas Vesalius is zonder twijfel de grootste Belgische arts en was met zijn onderzoek over de menselijke anatomie een van de grondleggers van de moderne, medische geneeskunde. Als exponent van het op empirisch onderzoek gebaseerde en baanbrekende denken van de beroemdste medicus uit de 16de eeuw, afkomstig uit Brussel, heeft dit geannoteerde exemplaar van de Fabrica voor Vlaanderen tenslotte ook een bijzondere waarde voor het collectief geheugen."

De opname is voorlopig omdat tegen dit besluit nog een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State, of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend. 

> Meesterwerk van Vesalius tentoongesteld aan de KU Leuven

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.