Dotatie van 3 miljoen voor Imcovas-studie Universiteit Antwerpen in Staatsblad

Het KB van 29 augustus over de dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) voor de Imcovas-studie verscheen vandaag in Het Staatsblad. Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccins (CEV) van de UAntwerpen leidt het onderzoeksproject Imcovas om de flexibele inzet van vaccins te evalueren.

D hele dotatie bedraagt precies 2.982.751,38 euro. Ze wordt toegekend aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE). Ze dient voor de financiering van de Imcovas-studie in de context van de coronacrisis en is ingeschreven op de begroting 2021.

Flexibele inzet vaccins

Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccins (CEV) van de UAntwerpen leidt het onderzoeksproject IMCOVAS om de flexibele inzet van vaccins te evalueren. Volgens vaccinoloog Pierre Van Damme is het belangrijk om de vaccinatiecampagne overal zo snel mogelijk te laten verlopen. "In het Westen lopen de vaccinatiecampagnes nu vlot, maar op wereldvlak zijn we er nog lang niet. Om het virus echt een halt toe te roepen, moet er overal succes geboekt worden."

Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) kan een flexibeler vaccinatieschema, waarbij vaccins in een lagere dosis of in een ander schema toegediend kunnen worden, grote voordelen bieden. Ook het toedienen van de tweede prik met een ander vaccin - bijvoorbeeld een eerste prik met AstraZeneca en een tweede met Pfizer - kan de vaccinatiecampagne versnellen.

De betaling verloopt in twee schijven: de eerste schijf van 2.400.000 euro wordt betaald binnen een termijn van 10 dagen na de inwerkingtreding van dit besluit, dus eind september. De tweede schijf van 582.751,38 euro zal pas gebeuren in 2023 nadat alles administratief rond is. Wordt een deel van het bedrag niet benut, dan moet het in de loop van 2024 door de begunstigde worden terugbetaald aan de overheid.

> Wat als je eerst AstraZeneca en dan Pfizer krijgt?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.