Drie zorgcentra na Seksueel Geweld openen op 9 november

Op 9 november openen in Brussel, Luik en Antwerpen drie Zorgcentra na Seksueel Geweld. Dat verklaarde staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Personen met een Handicap, Zuhal Demir, vrijdag op een studiedag over het verhoor van minder- en meerderjarigen met een verstandelijke beperking. Die had ze georganiseerd voor het TAM-netwerk van verhoorders (TAM staat voor Techniek Audiovisueel verhoor Minderjarigen).

Demir vroeg specifiek aandacht inzake de opvang van slachtoffers van seksueel misbruik bij personen met een verstandelijke beperking. Zij onderstreepte ook de noodzaak om het verhoor van deze kwetsbare personen degelijk en tactvol uit te voeren: "Mensen met een verstandelijke beperking, zowel kinderen, jongeren als volwassenen, zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan andere mensen." Daarom is het belangrijk dat ook zij een audiovisueel verhoor kunnen genieten. Op dit moment gebeurt dit alleen voor minderjarige slachtoffers van seksueel geweld.

De staatssecretaris Demir kondigde aan dat ze op 9 november haar project inzake de Zorgcentra na Seksueel Geweld officieel voorstellen. Zij bezoekt die dag de eerste centra, namelijk in Brussel, Gent en Luik. In deze centra zullen slachtoffers op één plaats aangifte kunnen doen en de nodige bijstand krijgen op gerechtelijk, medisch en psychologisch vlak. Deze centra zullen één jaar proefdraaien en wetenschappelijk worden geëvalueerd.

In de drie Zorgcentra zal het audiovisueel verhoor ook voor kwetsbare meerderjarigen met een verstandelijke beperking toegepast worden. "Met de oprichting van de zorgcentra na seksueel geweld, waarin ook meerderjarigen een audiovisueel verhoor zullen krijgen, hopen we dat hun vertrouwen in de goede opvolging groeit en zij de stap zullen durven zetten om misbruik te melden", verklaarde Demir.

In verschillende rapporten in Senaat en Kamer wordt al jaren aangedrongen op de oprichting van centra waar slachtoffers van seksueel misbruik aangifte kunnen doen en opgevangen worden. Uit onderzoek bleek immers dat de drempel voor slachtoffers van seksueel misbruik vaak te groot is om aangifte te doen van het misbruik en hulpverlening te zoeken. Voor mensen met een verstandelijke beperking is het probleem nog groter.

Staatssecretaris Demir verwees vrijdag naar een studie waaruit blijkt dat 61% van de vrouwen en 23% van de mannen met een verstandelijke beperking zijn het slachtoffer van seksueel geweld (variërend van op een kwetsende manier aangeraakt worden tot verkrachting). De plegers zijn meestal mannen en meestal bekenden van het slachtoffer. Maar liefst tien procent van de vrouwen en één van de dertien mannen gaven aan dat het misbruik doorging en dus niet éénmalig was.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.